Screenshot van VIP Stakes
RSS opslaan

VIP Stakes

INTRODUCTIE: SLEUTEL DEFINITIES EN WAT MAAKT UW GEBRUIKSVOORWAARDEN
De volgende definities worden gebruikt in deze algemene voorwaarden:
"Bonusvoorwaarden" betekent alle algemene voorwaarden en / of regels met betrekking tot promoties, bonussen en speciale aanbiedingen die van tijd tot tijd van toepassing kunnen zijn op elk onderdeel van de Services.

"Uw contactgegevens" zijn zoals gedefinieerd in paragraaf 4

"Downloadvoorwaarden" betekent alle aanvullende gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers die U moet bevestigen dat U instemt met het downloaden en / of installeren van software die U mag downloaden om de Website te kunnen gebruiken, inclusief de Playtech Eindgebruiker Licentieovereenkomst die te vinden is in de Bijlage van deze Algemene Voorwaarden

"Algemene voorwaarden" betekent de algemene voorwaarden die in dit document worden uiteengezet

"Groep" betekent met betrekking tot een partij, een bedrijf dat van tijd tot tijd een dochteronderneming is of de uiteindelijke holdingmaatschappij van die partij of een andere directe of indirecte dochteronderneming van een dergelijke uiteindelijke holdingmaatschappij.

"Privacybeleid" betekent het privacybeleid van VIP Stakes, toegankelijk via de link Privacybeleid

"Regels" betekent de wedreglementen en de spelregels die specifiek van toepassing zijn op het relevante type gokken en / of gamen, zoals nader omschreven in paragraaf 1.3.1 en 1.3.2

"Diensten" betekent, voor zover van toepassing, de diensten die op dit moment worden aangeboden door VIP Stakes via de Website en / of via een mobiele of tablettoepassing.

"Gebruiksvoorwaarden" betekent (a) de Algemene Voorwaarden, (b) het Privacybeleid en (c) in voorkomend geval krachtens paragraaf 1.3, de relevante Regels, Bonustermijnen en Aanvullende Voorwaarden die van toepassing zijn op de Services die door U worden gebruikt en ( d) eventuele downloadvoorwaarden

"Website" betekent de website https://vipstakes.com of enige pagina of sectie daarvan voor het moment

"VIP Stakes" betekent HighWeb Ventures NV

Door een gedeelte van de Website te gebruiken en / of te bezoeken, of door een account bij VIP Stakes te openen via de Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden en aan u dienovereenkomstig: (a) akkoord te gaan met het gebruik van elektronische communicatie om contracten sluiten; en (b) af te zien van alle toepasselijke rechten of vereisten die een handtekening met de hand vereisen, voor zover toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving. De gebruiksvoorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.
Bovendien stemt u ermee in gebonden te zijn door: waar u een spel speelt of een weddenschap plaatst met behulp van de Services, of anderszins de Services gebruikt
de regels voor alle sporten Weddenschappen op het Sportsport VIP Stakes zoals uiteengezet onder het algemene Help-tabblad ("de wedregels"); en
de regels van elk spel dat je speelt ("Spelregels"), zoals uiteengezet op het relevante algemene Help-tabblad, elk Help-gedeelte en het tabblad Regels, inclusief (zonder beperking):
voor spellen op het tabblad 'Casino': de casinoregels voor de relevante game;
voor games op het tabblad 'Games': de spelregels voor de betreffende game;
voor spellen op het tabblad 'Vegas': de Vegas-regels voor het relevante spel;
voor Live Casino-spellen op de tabbladen 'Casino' en 'Vegas': de Vegas-regels en de casinoregels voor de relevante game;
met betrekking tot nieuwe spellen, de regels die van toepassing zijn op een dergelijk spel;
eventuele bonusvoorwaarden;
eventuele downloadvoorwaarden; en
alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Services en / of waarvan U bent verplicht om Uw instemming te bevestigen als onderdeel van de Services.
De originele tekst van de gebruiksvoorwaarden is in het Engels en elke interpretatie ervan is gebaseerd op de originele Engelse tekst. Als de Gebruiksvoorwaarden of alle documenten of kennisgevingen die daarmee verband houden, in een andere taal worden vertaald, heeft de originele Engelse versie voorrang.
In het geval dat er een specifiek conflict of inconsistentie is tussen een van de afzonderlijke delen van de Gebruiksvoorwaarden waaruit Uw contract met VIP Stakes bestaat, is de volgorde van prioriteit als volgt:
de bonusvoorwaarden;
de wedregels;
de spelregels;
de aanvullende voorwaarden;
de algemene voorwaarden;
het privacybeleid; en
de downloadvoorwaarden.
Lees de gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat u ze accepteert. Nadat u de Gebruiksvoorwaarden hebt geaccepteerd, drukt u de Gebruiksvoorwaarden af ​​en slaat u ze op, samen met alle bevestigings-e-mails, aanvullende voorwaarden, transactiegegevens, spelregels, fair deal-regels en betaalmethoden die relevant zijn voor Uw gebruik van de Website. Houd er rekening mee dat de gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, zoals uiteengezet in paragraaf 3 hieronder.
Als u niet akkoord gaat met het accepteren en gebonden zijn aan de gebruiksvoorwaarden, opent u dan alstublieft geen account en / of blijft u uw account gebruiken. Als u de Services blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden waarvan we hebben op de hoogte gesteld dat u van tijd tot tijd van kracht bent.
De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw contract met VIP Stakes en worden van kracht op 1st January 2014. Om twijfel te voorkomen, zijn alle delen van de Website onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden en dient u er te allen tijde voor te zorgen dat Uw gebruik van de Services in overeenstemming is met de Gebruiksvoorwaarden.
ALGEMENE VOORWAARDEN

AANNEMERS
De gebruiksvoorwaarden worden overeengekomen tussen u en HighWeb Ventures NV (reg.nr. 125776), waarvan de spelactiviteit is gereguleerd onder sublicentie nr. 8048 / JAZ 2013-023 uitgegeven door de kansspelcommissie van Curaçao en Highweb Services Limited die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de online betalingen.
De Website, de kansen en prijzen die erin zijn vervat en de Gebruiksvoorwaarden zijn vertaald in een aantal talen en zijn daarom bedoeld om te worden gebruikt door de burgers van de relevante landen en andere landen die deze talen spreken.
Verwijzingen in de gebruiksvoorwaarden naar "ons", "onze" of "wij" zijn verwijzingen naar:
VIP Stakes; of
in het geval van de voorwaarden en condities met betrekking tot gelden die van tijd tot tijd in Uw Account worden gehouden, aan een onderneming van HighWeb Ventures NV die dergelijke gelden als trustee bezit en (in voorkomend geval) geacht wordt onze agenten, partners en leveranciers te omvatten.

WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Het is mogelijk dat we de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd om verschillende redenen moeten wijzigen, inclusief (zonder beperking) om commerciële redenen, om te voldoen aan wet- of regelgeving, om te voldoen aan instructies, richtlijnen of aanbevelingen van een regelgevende instantie, of voor klantenservice redenen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zijn toegankelijk via de link Algemene voorwaarden in de footer-sectie van de website. De datum waarop deze van kracht worden, wordt vermeld in paragraaf 1.8 van deze algemene voorwaarden.
Wanneer we substantiële wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden willen aanbrengen, zullen we u zoveel mogelijk vooraf op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen die redelijkerwijs uitvoerbaar zijn via een van de methoden die zijn uiteengezet in paragraaf 3.3. Voor kleine of niet-substantiële wijzigingen, kunnen we u geen kennisgeving van dergelijke wijzigingen geven, dus u wordt geadviseerd om de Gebruiksvoorwaarden via de link Voorwaarden en Condities regelmatig op de Website te lezen.
Waar we wijzigingen aanbrengen in de gebruiksvoorwaarden waarvan we u op de hoogte willen brengen, zullen we dit doen met een dergelijke notificatie, zoals wij die naar eigen goeddunken geschikt achten, wat kan bestaan ​​uit:
e-mail (naar het e-mailadres dat u ons eerder hebt verstrekt);
een bericht naar uw inbox op de website; of
kennisgeving op de website
en we kunnen, naar eigen goeddunken, u uitnodigen om de nieuwe Gebruiksvoorwaarden te accepteren door op "Ja" of "Ik ga akkoord" te klikken, een vinkje te controleren of een andere vergelijkbare bevestigingsmethode door U. Als u ons een dergelijke bevestiging geeft, of de website blijft gebruiken of na kennisgeving onder deze paragraaf 3, wordt u vanaf die tijd geacht de nieuwe gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard en bent u eraan gebonden, inclusief (voor het vermijden van twijfel) alle toevoegingen, verwijderingen, vervangingen of andere wijzigingen aan de identiteit van VIP Stakes, ongeacht of u de herziene Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen of niet. Als een wijziging voor U onaanvaardbaar is, kunt u het gebruik van de Services stopzetten en / of uw Account sluiten door te voldoen aan paragraaf 12 van deze Algemene Voorwaarden.

UW ACCOUNT OPENEN
Om een ​​weddenschap te plaatsen of een game te spelen met behulp van de Services, moet u een account openen bij VIP Stakes ("Uw account" of "Account").
Om uw account te openen voor gebruik met de Services, kunt u:
contact opnemen met de klantenservice;
klik op Nu lid worden op de website en volg de instructies op het scherm;
geopend door een andere accountopeningsmethode die van tijd tot tijd wordt aangeboden door VIP Stakes.
Uw account zal worden beheerd door VIP Stakes of door een ander bedrijf in zijn groep voor en namens zichzelf en / of het relevante bedrijf van HighWeb Ventures NV met wie u een contract hebt gesloten.
Wanneer u uw account opent, wordt u gevraagd om ons persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder uw naam en geboortedatum en de juiste contactgegevens, waaronder een adres, telefoonnummer en e-mailadres ("uw contactgegevens"). U kunt uw contactgegevens van tijd tot tijd bijwerken door contact op te nemen met de klantenservice of via de pagina Mijn accountbeheer op de website of op een andere manier die door VIP Stakes van tijd tot tijd wordt aangeboden.
Als u niet wilt dat uw contactgegevens door ons en onze zakelijke partners worden gebruikt om contact met u op te nemen om u te informeren over marketinginformatie met betrekking tot anderen van onze goederen, producten of diensten of die van onze zakelijke partners, geef dan aan dat dit het geval is door het betreffende vakje aan te kruisen volgens de instructies wanneer u een account op de website opent of door de klantenservice te informeren
Bij het openen van uw account garandeert u dat:
U begrijpt en accepteert het risico dat u door het gebruik van de Services, naast het winnen van geld, ook geld kunt verliezen;
U bent (a) ouder dan 18 jaar en (b) ouder dan de leeftijd waarop gokken of kansspelen legaal zijn volgens de wet of jurisdictie die op u van toepassing is (de 'Relevante Leeftijd');
gokken is niet illegaal op het grondgebied waar u woont;
U bent wettelijk in staat contracten aan te gaan;
Je bent niet uitgesloten van gokken; en
U hebt nog geen Account afgesloten door ons op een van de websites beheerd door onze Groep of op uw verzoek onder paragraaf 33 (Verantwoordelijk spelen / gokken).
Uw account moet zijn geregistreerd in uw eigen, correcte, naam en persoonlijke gegevens en het zal slechts eenmaal voor u worden uitgegeven en niet worden gedupliceerd via een andere persoon, familie, huishouden, adres (post of IP), e-mailadres of een omgeving waarin computers worden gedeeld (bijvoorbeeld scholen, werkplekken, openbare bibliotheken, enz.), computer (of een ander toegangsapparaat) en / of account met betrekking tot de Services. Alle andere accounts die u bij ons opent, of waarvan u de begunstigde bent in verband met de services, zijn "dubbele accounts". We kunnen elke dubbele account sluiten (maar zijn hier niet toe verplicht). Als we een dubbel account sluiten:
alle bonussen, gratis weddenschappen en winsten die zijn opgebouwd uit dergelijke bonussen en gratis weddenschappen die zijn verkregen met dat dubbele account, zijn ongeldig en worden door u verbeurd verklaard;
we kunnen, naar eigen goeddunken, alle winsten ongeldig maken en alle stortingen (minder bedragen met betrekking tot nietig gemaakte winsten) die met betrekking tot die dubbele account zijn gedaan en, voor zover niet door ons uit de relevante dubbele account teruggevorderd, bedragen terugbetalen. door ons aan u terugbetaald met betrekking tot een dubbele account, kan door ons rechtstreeks worden teruggevorderd van enige andere van uw accounts (inclusief eventuele andere dubbele accounts); of
we kunnen, naar eigen goeddunken, toestaan ​​dat het gebruik van de dubbele account als geldig wordt beschouwd, in welk geval alle verliezen en inzetten die door of voor u via de dubbele account zijn geplaatst, door ons worden bewaard.

VERIFICATIE VAN UW IDENTITEIT; GELDWASSERIJ EISEN
U garandeert dat:
de naam en het adres die u verstrekt bij het openen van uw account correct zijn; en
U bent de rechtmatige eigenaar van het geld dat u op enig moment op uw account stort.
Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden, machtigt u ons om van tijd tot tijd dergelijke verificatiecontroles uit te voeren, aangezien wij onszelf kunnen verplichten of kunnen worden verplicht door derden (inclusief, maar niet beperkt tot, regelgevende instanties) om deze feiten te bevestigen (de " controles”). U gaat ermee akkoord dat u op ons verzoek van tijd tot tijd aanvullende informatie moet verstrekken met betrekking tot enige informatie die u ons hebt verstrekt, inclusief met betrekking tot stortingen die u op uw account hebt gedaan.
Hoewel we van tijd tot tijd controles uitvoeren, kunnen we u beperken geld van uw account op te nemen en / of toegang tot alle of bepaalde delen van de website te voorkomen. Houd er rekening mee dat we van tijd tot tijd de cheques opnieuw kunnen uitvoeren om wettelijke, beveiligings- of andere zakelijke redenen. Als dergelijke beperkingen u een probleem veroorzaken, neem dan contact op met de klantenservice.
In bepaalde omstandigheden moeten we mogelijk contact met u opnemen en u vragen om ons rechtstreeks verdere informatie te verstrekken om de controles te voltooien. Voor dit doel hebben wij het recht om, naar eigen goeddunken, te eisen dat u ons een notariële identiteitsbewijs of een gelijkwaardige gecertificeerde identiteitsbewijs verstrekt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van uw rechtsgebied of anders, bewijs van adres, rekeningen van nutsvoorzieningen, bankgegevens, bankafschriften en bankreferenties. Totdat dergelijke informatie tot onze tevredenheid is verstrekt, kunnen we voorkomen dat enige activiteit door u wordt ondernomen met betrekking tot de Account of kunnen we, wanneer wij redelijkerwijs aannemen dat u opzettelijk onjuiste informatie hebt verstrekt, het gestorte bedrag op de Account behouden na de afsluiting van de Account door ons.
Het kan een overtreding zijn voor personen onder de relevante leeftijd om gebruik te maken van de website. Als we niet kunnen bevestigen dat U de Relevante Leeftijd bent, kunnen we Uw Account opschorten tot het moment waarop we kunnen bevestigen dat u de Relevante Leeftijd bent. Als u vervolgens hebt bewezen dat u onder de relevante leeftijd bent geweest op het moment dat u bij ons gok- of goktransacties deed, dan:
Uw account zal gesloten zijn;
alle transacties die werden verricht terwijl u minderjarig was, worden ongeldig verklaard en alle gerelateerde fondsen die u hebt gestort worden teruggegeven door de betaalmethode die wordt gebruikt voor de storting van dergelijke fondsen, waar mogelijk;
alle aanbetalingen die werden gedaan terwijl u onder de relevante leeftijd was, zullen aan u worden teruggegeven; en
winsten die u heeft opgebouwd in een tijd dat u onder de relevante leeftijd was, zullen door u worden verbeurd (en kunnen worden afgetrokken van het bedrag van elke aanbetaling die wordt geretourneerd onder paragraaf 5.5.3 en u zult ons op eerste verzoek alle gelden teruggeven die zijn uit uw account verwijderd.

GEBRUIKERSNAAM, PASWOORD, PIN- en KLANTINFORMATIE
Nadat u uw account hebt geopend, moet u alle redelijke stappen nemen om te voorkomen dat uw gebruikersnaam, wachtwoord en / of accountnummer (opzettelijk of per ongeluk) aan iemand anders wordt bekendgemaakt, inclusief ervoor zorgen dat up-to-date beveiligingssoftware op uw computer wordt gedownload.
Alle transacties waarbij uw gebruikersnaam en wachtwoord en / of accountnummer correct zijn ingevoerd, worden als geldig beschouwd, al dan niet geautoriseerd door u, en wij zijn niet aansprakelijk voor claims in het geval dat u uw gebruikersnaam, wachtwoord of rekeningnummer aan iemand anders (opzettelijk of per ongeluk).
Als u uw accountgegevens bent verloren of vergeten of redenen hebt om aan te nemen dat dergelijke gegevens bekend zijn bij een onbevoegde derde partij, neem dan onmiddellijk contact met ons op voor een vervanging via de klantenservice; details hierover zijn te vinden in de helpsectie van de website. .

STORTINGEN EN INTREKKINGEN VAN UW ACCOUNT
Als u wenst deel te nemen aan de Services, moet u geld storten op uw Account vanuit een account of bron waarvan u de rekeninghouder bent. Dergelijke gelden kunnen (onder voorbehoud van paragraaf 5) door jou worden gebruikt om weddenschappen te plaatsen of spelletjes te spelen. Verdere details over het storten, opnemen en overboeken van fondsen zijn te vinden op de pagina Storten van de Help-sectie van de Website. Als u een betaalmethode gebruikt waarvoor u niet de rekeninghouder bent, behouden wij ons het recht voor om een ​​storting op de account als ongeldig te beschouwen (en eventuele winsten die voortvloeien uit deze aanbetaling als ongeldig) in afwachting van de bevredigende voltooiing van alle relevante cheques .
Alle stortingen van echt geld moeten 1 worden ingezet voordat een opname kan worden gedaan. Bijv. Als u € 20 stort, moet u € 20 aan inzetten doen voordat een opname kan worden aangevraagd. VIP Stakes behoudt zich het recht voor om een ​​10% -tarief in rekening te brengen indien de speler een opname aanvraagt ​​zonder een omzet van het ledenaccount die gelijk is aan of hoger is dan het gestorte bedrag.
Bij het aanvragen van een opname worden alle actieve bonussen en eventuele winsten uit bonusgelden of promoties van uw account verwijderd
U gaat er verder mee akkoord om geen stortingen, terugboekingen of anderszins stortingen op uw account te annuleren, en in een dergelijk geval om ons te restitueren en te compenseren voor dergelijke onbetaalde stortingen, inclusief alle kosten die door ons zijn gemaakt tijdens het verzamelen van uw aanbetaling. Om alle twijfel weg te nemen. Uw account zal door u niet als een bankrekening worden gebruikt en, als we ons bewust worden van stortingen en opnames van uw account zonder evenredige weddenschappen of spelactiviteiten, behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen (ongeacht of niet sluiten of opschorten van de account).
Uw account is geen bankrekening en daarom niet verzekerd, gegarandeerd, gesponsord of anderszins beschermd door een deposito- of bankverzekeringsysteem of een ander soortgelijk verzekeringsstelsel. Alle gelden die bij ons op uw account zijn gestort, zullen geen interesse wekken. Gelden die bij ons zijn gedeponeerd, worden bewaard onder een normale bankrekening en / of escrow-rekening in de naam van VIP Stakes of een andere onderneming van HighWeb Ventures NV, die de gelden op de rekening voor u en andere rechthebbenden op het account houdt. Als zodanig, in het geval van ons onvermogen, zou U het recht hebben om alle gelden die voor U op een rekening worden aangehouden, te claimen, maar U zou geen bescherming hebben volgens enig wettelijk depositogarantiestelsel.
Wij kunnen te allen tijde een positief saldo op uw account verrekenen met elk bedrag dat u (inclusief een dubbele account) verschuldigd bent aan een ander bedrijf binnen HighWeb Ventures NV (ongeacht of er sprake is van een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden) , inclusief (zonder beperking) waar we weddenschappen of weddenschappen herformuleren op grond van paragraaf 4.7 (dubbele accounts), paragraaf 12 (samenspanning, bedrog, fraude en criminele activiteiten) of paragraaf 19 (fouten of weglatingen).
Voor zover vereist door uw lokale wetgeving of belasting- of andere autoriteiten bent u verantwoordelijk voor het melden van uw winsten en verliezen die voortvloeien uit de Services.
U kunt op één dag een stortingslimiet instellen voor uw account. Deze limiet kan niet worden verhoogd zonder ons vierentwintig uur van tevoren op de hoogte te stellen van Uw wens om uw stortingslimiet te verhogen en pas wanneer vierentwintig uur zijn verstreken vanaf Uw verzoek voor een dergelijke verhoging geldt de verhoging. Neem voor meer informatie over het instellen van een stortingslimiet contact op met de klantenservice of (indien uw account voor de website is) stel de limiet in via de website door op Mijn account te klikken en vervolgens Accountgegevens bij te werken. Elke bevestigde korting op uw stortingslimiet zal onmiddellijk effect hebben.
Behoudens paragraaf 13 (Afsluiting van uw account, enz.), Kunt u te allen tijde geld opnemen van uw account op voorwaarde dat:
alle betalingen die in uw account zijn gedaan, zijn bevestigd als gewist en geen betalingen zijn teruggeboekt, teruggenomen of anderszins geannuleerd;
alle cheques waarnaar wordt verwezen in paragraaf 5 hierboven zijn door ons tot onze tevredenheid voltooid; en
U hebt voldaan aan alle andere relevante opnamevoorwaarden die van invloed zijn op uw account (bijvoorbeeld toepasselijke bonusvoorwaarden).
Het minimumbedrag van een enkele uitbetaling is 25 EUR / USD.
Bij elke opname die door ons is goedgekeurd, op voorwaarde dat u ons voldoende informatie geeft over hoe de fondsen aan u moeten worden overgedragen, zullen wij de betreffende fondsen aan u retourneren in overeenstemming met paragraaf 7.7 (verminderd met gemaakte kosten of andere af te trekken bedragen van uw opname om te voldoen aan toepasselijke wetgeving).
We zullen proberen aan Uw verzoek met betrekking tot de betaalmethode en valuta van betaling van Uw opname tegemoet te komen. Dit kan echter niet worden gegarandeerd. Daarom kunnen wij opnames verwerken en betalen met een andere betaalmethode dan degene die u heeft aangevraagd, zoals via verschillende betalingsproviders, een bankcheque of overboeking (alle kosten die verband houden met relevante betaalmethoden staan ​​vermeld op het tabblad Uitbetaling van de Website). Evenzo is in bepaalde gevallen de valuta van uw opname misschien niet de valuta waarin uw storting is gedaan of die anderszins door u is aangevraagd en, in omstandigheden waarin wij uw stortingen tussen verschillende valuta moeten omzetten, de wisselkoers die door ons is zoals vermeld op het tabblad Help van de Website.
We houden gelden aan op de depotrekening en / of escrow-rekening waarnaar verwezen wordt in paragraaf 7.3 als trustee voor U en niet als uw bankier of debiteur. Daarom zullen wij, niettegenstaande enige andere bepaling in de gebruiksvoorwaarden, omgaan met uw geld als een trustee en geen dergelijke bepaling zal enige verplichting creëren of doen ontstaan ​​van de kant van VIP Stakes (of een andere onderneming van HighWeb Ventures NV) om terugbetalen geld aan u als uw schuldenaar.
Inactieve accountkosten. Als u uw account niet gebruikt voor gokken of gamen, een storting doet, geld opneemt of overdraagt, of als het anderszins inactief is, gedurende een periode van ten minste 24 opeenvolgende maanden, dan is het een "inactief account". Voor alle niet-actieve accounts worden inactieve accountkosten in rekening gebracht, waarvan de details te vinden zijn in de Help-sectie van de website. We zullen u op de hoogte stellen wanneer uw account een inactieve account wordt en ten minste 14 dagen voordat enige inactieve accountkosten worden afgetrokken.
Maximale winst per week via deze website is € 10,000 of valuta-equivalent. Tenzij specifiek schriftelijk door ons geautoriseerd, mag Speler € 10,000 alleen van zijn / haar Account opnemen in een 30-dagperiode.

JURIDISCH GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Toegang tot of gebruik van de Website of een van de Diensten via de Website is mogelijk niet legaal voor sommige of alle inwoners van of personen in bepaalde landen. Het is niet onze bedoeling dat de website wordt gebruikt voor weddenschappen, kansspelen of andere doeleinden door personen in landen waar dergelijke activiteiten illegaal zijn, waaronder de Verenigde Staten van Amerika en de gebieden die worden vermeld via het tabblad Help op de website. Het feit dat de Website toegankelijk is in een dergelijk land, of wordt weergegeven in de officiële taal van een dergelijk land, mag niet worden opgevat als een verklaring of garantie met betrekking tot de legaliteit of anderszins van de toegang tot en het gebruik van de Website, en de het maken van stortingen of het ontvangen van winsten van uw account. De beschikbaarheid van de Website vormt geen aanbod, uitnodiging of uitnodiging door ons voor het gebruik van of inschrijving op gokspellen of andere diensten in enig rechtsgebied waar dergelijke activiteiten wettelijk verboden zijn.
Het is uw verantwoordelijkheid om de wet te bepalen die van toepassing is op de locatie waar u aanwezig bent. U dient ervoor te zorgen dat U juridisch handelt in Uw rechtsgebied bij het openen van Uw Account en / of het gebruik van de Website en U vertegenwoordigt, garandeert en gaat ermee akkoord dat U dit zult doen.
Als het voor ons duidelijk wordt dat u woonachtig bent in een land waar het gebruik van de website niet legaal is, hebben wij het recht uw rekening onmiddellijk te sluiten, in welk geval enig saldo op de rekening op de datum van deze sluiting zal zijn. aan u terugbetaald zodra dit voor ons praktisch uitvoerbaar is.
Wegens wettelijke voorschriften zijn casino-spellen met VIP Stakes niet beschikbaar voor spelers uit de volgende gebieden: Wit-Rusland, Frankrijk, Hongarije, Letland, Litouwen, Portugal, Singapore, het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, Statia en St Martin), Turkije, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten. Vanwege de diversiteit van softwareleveranciers die vertegenwoordigd zijn bij VIP Stakes, zijn sommige gamegidsen mogelijk niet beschikbaar voor andere landen:
'Casino' directory:

1 × 2 Spelgames - Australië, Curaçao, Frankrijk, Iran, Irak, Nederland, Verenigde Staten.

Spannende spellen - België, Caymaneilanden, Iran, Irak, Israël, Noord-Korea, Saoedi-Arabië, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, en alle gebieden en bezittingen, zijnde de Amerikaanse Maagdeneilanden, kleinere afgelegen eilanden van de VS, Guam, Puerto Rico, Marianas-eilanden en Amerikaans-Samoa, Vaticaanstad.

ELK Studios-spellen - Afghanistan, Algerije, Angola, Australië, Bosnië en Herzegovina, Canada, Crimea, Cuba, Democratische Volksrepubliek Korea, Ecuador, Guyana, Iran, Irak, Laos, PDR, Myanmar, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Soedan, Syrië, de Verenigde Staten van Amerika, haar territoria en bezittingen, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Endorfinospellen - Australië.

HABANERO-spellen - Cyprus, Frankrijk, Filippijnen, Singapore, Zuid-Afrika, Taiwan, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.

iSoftBet-spellen - Afghanistan, Antigua en Barbuda, België, Cuba, Denemarken, Frankrijk, Frans-Polynesië, Iran, Irak, Israël, Italië, Liechteinstein, Litouwen, Luxemburg, Macau, Nederlandse Antillen, Portugal, Roemenië, Spanje, Soedan, Syrië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.

Microgaming-spellen - Australië, België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten. We blokkeren ook merkgames met licentie en progressieven voor Turkije.

Mr.Slotty-spellen - Litouwen, Verenigde Staten.

Multislot spellen - Australië, Bahama's, België, Kaaiman eilanden, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Iran, Irak, Israël, Italië, Noord-Korea, Polen, Saoedi-Arabië, Singapore, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Vaticaan Stad.

NetEnt-spellen - Afghanistan, Albanië, Algerije, Angola, Australië, België, Bulgarije, Cambodja, Canada, Denemarken, Ecuador, Estland, Frankrijk, Guyana, Hong Kong, Indonesië, Iran, Irak, Israël, Italië, Koeweit, Lao, Letland, Litouwen, Mehico, Myanmar, Namibië, Nicaragua, Noord-Korea, Pakistan, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Filipijnen, Portugal, Roemenië, Singapore, Zuid-Korea, Spanje, Soedan, Syrië, Taiwan, Oeganda, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Jemen, Zimbabwe.

NextGen-games - Afghanistan, Algerije, Angola, Australië, Bosnië en Herzegovina, Canada, Krim, Cuba, Democratische Volksrepubliek Korea, Ecuador, Guyana, Iran, Irak, Laos, PDR, Myanmar, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Soedan, Syrië, de Verenigde Staten van Amerika, haar territoria en bezittingen, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Playson-spellen - Australië.

Pragmatische spelletjes - Australië, Denemarken, Frankrijk, Gibraltar, Israël, Italië, Roemenië, Zweden, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.

VGS (BetConstruct) -games - Beperkingen vermeld in paragraaf 8.4 zijn van toepassing.

Zeus Play: Denemarken, Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk.
'Live Casino 1' directory - Argentinië, Australië, België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Nederlandse Antillen, Polen, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.

'Live Casino' directory - Argentinië, Australië, België, Canada, Denemarken, Frankrijk, Italië, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.
HET PLAATSEN VAN UW INZET EN / OF GAMING MET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
Om een ​​weddenschap te plaatsen of toegang te krijgen tot een dienst moet u de instructies op het tabblad Help volgen.
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de details van elke weddenschap, deelneming of soortgelijke transactie die u plaatst met behulp van de Services (een "Transactie") correct zijn op de volgende manier:
bij gebruik van de Website (hetzij direct, via een applicatie of anderszins) in overeenstemming met de relevante Wedreglementen of Spelregels, indien van toepassing; en
Uw Transactiegeschiedenis kan door u worden geopend door te klikken op Mijn account op de Website of via onze Klantenservice (inclusief door te kiezen voor een schriftelijke verklaring).
Wij behouden ons het recht voor om het geheel of een deel van een door u gevraagde transactie op elk moment naar eigen goeddunken te weigeren of wanneer u de gebruiksvoorwaarden hebt overtreden. Geen enkele transactie wordt door ons geaccepteerd totdat u de juiste bevestiging hebt gegeven (of anderszins door ons is geaccepteerd) in overeenstemming met paragraaf 9.2. Als u twijfelt of een transactie met succes is geaccepteerd, dient u contact op te nemen met de klantenservice.
Zodra een transactie door ons is geaccepteerd, kunt u de transactie niet annuleren tenzij anders is overeengekomen.
We kunnen, naar eigen goeddunken (en op voorwaarde dat U noch wij enig oneerlijk voordeel behalen), kiezen om een ​​weddenschap te accepteren, ondanks het feit dat de relevante gebeurtenis is begonnen. Met betrekking tot kansspelen, zal het relevante tabblad Regels het punt aangeven waarop geen verdere inzetten door ons zullen worden aanvaard.
We kunnen een transactie annuleren of wijzigen in overeenstemming met de bepalingen van paragraaf 5 (verificatie van uw identiteit), paragraaf 12 (samenspanning, bedrog, fraude en criminele activiteiten) of paragraaf 19 (fouten of omissies).

OP AFSTAND GAMEN OF WEDDEN
Waar u toegang hebt tot de Services via een elektronische vorm van communicatie Houd er rekening mee dat:
Met betrekking tot Uw gebruik van de Website voor het plaatsen van weddenschappen of het spelen van spellen:
U gebruikt mogelijk een verbinding of apparatuur die langzamer is dan dergelijke apparatuur die door anderen wordt gebruikt en dit kan van invloed zijn op uw prestaties in tijdkritieke evenementen die via de Website worden aangeboden;
U kunt systeemgebreken, fouten, fouten of serviceonderbrekingen tegenkomen die zullen worden behandeld in overeenstemming met paragraaf 18 (IT-fout);
de Spelregels voor elk evenement of spel aangeboden via de Website zijn beschikbaar en moeten door U worden bekeken voordat U gebruik maakt van de Diensten die via de Website worden aangeboden; en in verband met uw gebruik van de Services, als u gokt op een "in bedrijf" -gebeurtenis, mag u op geen enkel moment in staat zijn om de meest actuele informatie te zien of anderszins te krijgen met betrekking tot de relevante gebeurtenis. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot eventuele verliezen of kosten die door u zijn gemaakt als gevolg van een vertraging in de overdracht van informatie met betrekking tot een "in bedrijf" -gebeurtenis.

sportsbook
Deze regels vormen een overeenkomst tussen onszelf en onze leden. Registreren bij ons wordt beschouwd als uw aanvaarding van deze regels.
De leden zijn er volledig verantwoordelijk voor dat contact- en betalingsgegevens te allen tijde juist zijn.
We accepteren weddenschappen van mensen van 18 jaar en ouder en kunnen op elk moment vragen om een ​​bewijs van leeftijd. Leden kunnen hun account laten opschorten totdat bewijs wordt geleverd.
Leden moeten hun gevoelige gegevens te allen tijde vertrouwelijk houden. Als u van mening bent dat uw gegevens niet langer vertrouwelijk zijn, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen, aangezien elke accountactiviteit uw verantwoordelijkheid is.
Geplaatste en bevestigde weddenschappen kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd.
Leden zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van weddenschappen in hun land van verblijf.
Leden kunnen alleen weddenschappen plaatsen op onze website. Pogingen om op een andere manier te gokken worden niet geaccepteerd.
Weddenschappen of delen van een weddenschap kunnen op elk moment voor het evenement in kwestie worden geannuleerd en / of geweigerd zonder voorafgaande kennisgeving.
We zullen alle nodige actie ondernemen om elke vorm van gokfraude te voorkomen. Elk lid of elke groep leden waarvan wordt vastgesteld dat ze weddenschappen plaatsen op een manier die ons zal bedriegen, zal hun accounts laten opschorten en de weddenschappen ongeldig verklaren, ongeacht of weddenschappen worden afgehandeld of niet.
We kunnen weddenschappen ongeldig maken die zijn geaccepteerd wanneer er onvoldoende geld op de rekening was om de weddenschap te dekken. Betalingen die vervolgens door een betalingsverwerker worden geannuleerd, resulteren in geannuleerde weddenschappen.
Alle tegoeden die ten onrechte aan een ledenaccount zijn gecrediteerd, moeten onmiddellijk aan ons worden gemeld. Alle winsten die uit dergelijke fondsen worden verkregen, worden door ons ongeldig verklaard en teruggevorderd.
Deze algemene voorwaarden worden in het Engels gepresenteerd. In geval van onduidelijkheid van deze Algemene Voorwaarden in andere talen, heeft de Engelse versie voorrang.
Meerdere accounts zijn niet toegestaan. We behouden ons het recht voor om alle weddenschappen ongeldig te verklaren en accounts te sluiten waarvan wordt bevonden dat ze worden gedupliceerd.
Weddenschappen kunnen geplaatst worden tot de geadverteerde starttijd. Alle weddenschappen geplaatst en geaccepteerd na de starttijd van het evenement worden beschouwd als een non-runner.
Weddenschappen op verschillende selecties binnen dezelfde gebeurtenis waarbij de uitkomst van de ene invloed heeft op of wordt beïnvloed door een andere, worden niet geaccepteerd en worden ongeldig verklaard in geval van onbedoelde aanvaarding.
'Indien weddenschappen' worden afgehandeld in overeenstemming met de volgorde waarin ze op het wedbriefje staan ​​totdat toegewezen gelden zijn gebruikt. In het geval dat deze fondsen onvoldoende zijn om de weddenschap te voltooien of voort te zetten, wordt de selectie in kwestie afgehandeld op basis van het beschikbare bedrag.
We werken er hard aan om de nauwkeurigheid te allen tijde te behouden, maar af en toe treden er fouten op. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor dergelijke fouten en in dergelijke gevallen waarin prijzen worden beïnvloed, zijn alle weddenschappen ongeldig.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade / verliezen die voortvloeien uit het gebruik van onze website of gerelateerde inhoud, waaronder vertragingen of onderbrekingen van de werking of verzending, verlies / beschadiging van gegevens, lijn- / communicatiefouten, misbruik van website of bijbehorende inhoud, of fouten / omissies op de website of bijbehorende inhoud.
Maximale winst per lid per dag via deze website is € 10000 of valuta-equivalent.
Het minimumbedrag voor een weddenschap is € 0.10.
Het maximale inzetbedrag voor één evenement is € 100.00 of gelijkwaardig in andere valuta.
We kunnen lagere odds aanbieden voor sommige soorten weddenschappen dan wordt aangeboden op singles.
Leden worden geadviseerd om een ​​administratie bij te houden van alle transacties, spelregels, annuleringsregels en betalingsservices voor toekomstig gebruik.
Weddenschappen worden verwerkt en als actief beschouwd zodra ze zijn geplaatst en de acceptatie is bevestigd.
Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat alle informatie die op de website wordt weergegeven juist is, maar moet alleen als leidraad worden gebruikt. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de details van het evenement. Leden worden geadviseerd om onze wedreglementen te raadplegen voor details over de schikking van weddenschappen in dergelijke omstandigheden.
Leden kunnen weddenschappen plaatsen zodra fondsen met succes zijn toegevoegd aan hun account.
Leden aanvaarden dat we voor advertentiedoeleinden de voornaam, gebruikersnaam en het land van verblijf van belangrijke winnaars kunnen gebruiken. In alle andere gevallen blijven de gegevens van de leden vertrouwelijk.
Weddenschappen op evenementen die nadien worden geannuleerd, worden ongeldig verklaard en geld teruggestort.
Aanbiedingen van leden zijn beperkt tot één per persoon, gezin, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalrekeningnummer en computer. We behouden ons het recht voor om aanbiedingen van leden of groepen leden in te trekken.
Het ledenaccount wordt als uniek beschouwd met betrekking tot uw naam en persoonlijke gegevens en mag alleen door u worden gebruikt. Het mag in geen geval worden gedupliceerd. In het geval van dubbele accounts kunnen we een dergelijke account sluiten en:
Nietig en verbeurt alle bonussen, gratis weddenschappen en winsten
Restitutie alle stortingen met minder ongeldige winsten
Reclaim alle andere fondsen van andere dubbele accounts
In het geval van weddenschappen geplaatst op onjuiste prijzen, blijven weddenschappen geldig maar worden ze verrekend tegen de herziene prijs.
In het geval van leden die zowel een bonussaldo als een echt-geldsaldo hebben, zullen de echt-geldfondsen het eerst worden gebruikt. In gevallen waarbij de storting die de bonus heeft geactiveerd, plus eventuele gegenereerde winsten, wordt overgedragen aan het casino voordat aan de 2x rollover-vereisten is voldaan, wordt dit beschouwd als poging tot bonusmanipulatie, resulterend in geannuleerde bonus en bijbehorende winst.
Elke bonusmanipulatie zal resulteren in het terugvorderen van de bonus en alle bijbehorende winsten van ledenaccounts.
Deze algemene voorwaarden zullen van tijd tot tijd worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de leden om regelmatig op dergelijke updates te controleren.

COLLUSIE, CHEATING, FRAUDE EN STRAFACTIVITEIT
De volgende praktijken (of een van deze) met betrekking tot de Services:
- misbruik van bonussen of andere promoties; en / of
- het gebruik van oneerlijke externe factoren of invloeden (algemeen bekend als valsspelen); en / of
- het nemen van oneerlijk voordeel (zoals gedefinieerd in paragraaf 12.5.3);
- openen van dubbele accounts; en / of
- frauduleuze praktijken of criminele activiteiten uitvoeren (zoals gedefinieerd in paragraaf 12.5),
- vormen "Verboden praktijken" en zijn niet toegestaan ​​en vormen een materiële inbreuk op de gebruiksvoorwaarden. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om dergelijke praktijken te voorkomen en op te sporen en de relevante betrokken spelers te identificeren als ze zich voordoen. Met inachtneming van het bovenstaande zijn wij echter niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u mogelijk als gevolg van verboden praktijken ondervindt, en enige actie die we ondernemen met betrekking tot hetzelfde zal naar eigen goeddunken zijn.
Als u vermoedt dat een persoon zich bezighoudt met een Verboden Praktijk, dient u dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan ons te melden door ons te e-mailen of te bellen met de Klantenservice.
U stemt ermee in dat u niet zult deelnemen aan of verbonden bent met enige vorm van Verboden Praktijk in verband met uw toegang tot of gebruik van de Diensten.
Als:
we hebben redelijke gronden om aan te nemen dat u hebt deelgenomen aan of verbonden bent geweest met enige vorm van Verboden Praktijk (en de basis van onze overtuiging is het gebruik door ons (en door onze spelpartners en onze andere leveranciers) van elke vorm van fraude, vals spelen en collusiedetectiepraktijken die op het relevante tijdstip in de gok- en gokindustrie worden gebruikt); of
Je hebt weddenschappen geplaatst en / of online games gespeeld met een andere online aanbieder van gokdiensten en wordt verdacht (als gevolg van een dergelijk spel) van elke Verboden Praktijk of anderszins ongepaste activiteit; of
we worden ons ervan bewust dat u de aankopen of stortingen die u hebt gedaan op uw account hebt "teruggeboekt" of hebt afgewezen; of
U wordt bankroet of onderhevig aan gelijkaardige procedures overal ter wereld, dan (inclusief in verband met enige opschorting en / of beëindiging van uw account) hebben wij het recht met betrekking tot uw account (en / of enige andere rekening door u gehouden) met een onderneming van HighWeb Ventures NV) om het volledige of een deel van het saldo in te houden en / of om van de rekening het bedrag terug te vorderen van alle stortingen, uitbetalingen, bonussen of winsten die zijn beïnvloed door of op enigerlei wijze te wijten zijn aan de gebeurtenis (sen) overwogen in deze paragraaf 12.4. De rechten uiteengezet in deze paragraaf 12.4 doen geen afbreuk aan andere rechten (inclusief eventuele gemeenschappelijke rechten) die we tegen u kunnen hebben, ongeacht of deze onder de Gebruiksvoorwaarden vallen of anderszins.
Voor de doeleinden van deze paragraaf 12:
een "frauduleuze praktijk" betekent elke frauduleuze activiteit die door U of door een persoon wordt ondernomen die namens U handelt of in samenspraak met U, en omvat, zonder beperking: (a) frauduleuze terugboekingen; (b) het gebruik door U of enige andere persoon die op enig moment deelnam aan hetzelfde spel als U, van een gestolen, gekloonde of anderszins niet-geautoriseerde creditcard of bankpas, als een bron van fondsen; (c) de samenspanning door u met anderen om een ​​oneerlijk voordeel te behalen (inclusief door middel van bonusregelingen of soortgelijke incentives die door ons worden aangeboden); (d) elke poging om valse of misleidende accountinformatie te registreren; (e) elke feitelijke of geprobeerde handeling door U die redelijkerwijs door ons wordt beschouwd als onwettig in een toepasselijk rechtsgebied, te kwader trouw gedaan, of bedoeld om ons te bedriegen en / of enige contractuele of wettelijke beperkingen te omzeilen, ongeacht of een dergelijke handeling of gepoogde daad veroorzaakt in feite enige schade of schade;
een "criminele activiteit" omvat, zonder beperking, het witwassen van geld en elke overtreding van de kansspelwet; en
een "oneerlijk voordeel" omvat, zonder beperking:
de exploitatie van een fout, maas in de wet of fout in de software van onze of een derde partij die door u wordt gebruikt in verband met de Services (inclusief met betrekking tot een game);
het gebruik van geautomatiseerde spelers ('bots') of andere 3rd-partijenoftware of analysesystemen; of
de exploitatie door U van een 'Fout' zoals gedefinieerd in paragraaf 18.1, in elk geval in Uw voordeel en / of in het nadeel van ons of anderen.
Bij het uitoefenen van onze rechten op grond van paragraaf 11.4 in verband met een Verboden Praktijk, zullen wij alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat wij, terwijl we voldoen aan onze wettelijke en andere wettelijke verplichtingen, dergelijke rechten uitoefenen op een manier die eerlijk is voor U en om onze andere klanten.
Wij behouden ons het recht voor om relevante autoriteiten, andere online gok- of gokoperators, andere online serviceproviders en banken, creditcardmaatschappijen, leveranciers van elektronische betaalmiddelen of andere financiële instellingen over uw identiteit en eventuele vermeende verboden praktijken door u te informeren, en u zult samenwerken volledig bij ons om dergelijke activiteiten te onderzoeken.

SLUITING VAN UW ACCOUNT; BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
SLUITING EN BEËINDIGING DOOR U.

Op voorwaarde dat uw account niet aantoont dat ons een saldo verschuldigd is, hebt u het recht om uw account te beëindigen en de gebruiksvoorwaarden te allen tijde te beëindigen, door ons te contacteren via klantenservice, details waarvan te vinden is in de Help-sectie van de Website:
met vermelding van uw wens om uw account te sluiten; en
met vermelding van de redenen waarom U Uw Account wenst te sluiten, in het bijzonder als U dat doet vanwege bezorgdheid over het niveau van Uw gebruik ervan.
We zullen reageren op uw verzoek, bevestigen dat uw account is gesloten en de datum waarop een dergelijke sluiting effectief zal zijn, binnen een redelijke termijn, op voorwaarde dat u de verantwoordelijkheid blijft nemen voor alle activiteiten op uw account totdat een dergelijke afsluiting door ons is uitgevoerd (op welk moment de gebruiksvoorwaarden zullen eindigen).
Wanneer u verzoekt om sluiting van uw account onder paragraaf 13.1, zullen wij, behoudens paragraaf 13.3, het openstaande saldo in uw account aan u terugstorten.
Bij elke beëindiging van uw account onder deze paragraaf 13 hebben wij het recht (zonder onze rechten onder paragraaf 13.6 te beperken) om, vanaf de terugbetaling van het openstaande saldo op uw account, alle gelden (a) in te houden op grond van paragraaf 12 (samenspanning, bedrog , Fraude en criminele activiteit), (b) overeenkomstig paragraaf 21 (schending van de gebruiksvoorwaarden), (c) zoals anderszins bepaald in de gebruiksvoorwaarden (inclusief, waar van toepassing, paragraaf 5.4) of (d) zoals vereist door wet of regelgeving.
Wanneer het openstaande saldo op uw account wordt terugbetaald, gebruiken we dezelfde betaalmethode die u heeft opgegeven bij de registratie van uw account of een andere betaalmethode die wij redelijkerwijs kunnen kiezen.
Waar U Uw Account hebt gesloten, kunnen wij in bepaalde omstandigheden Uw Account opnieuw openen met dezelfde accountgegevens als voorheen als U ons hierom verzoekt. In dergelijke omstandigheden, terwijl uw account dezelfde accountgegevens heeft als voorheen, zijn deze onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op de datum van een dergelijke heropening en eventuele eerdere rechten (inclusief maar niet beperkt tot bonussen of voorwaardelijke winst) zal niet langer geldig zijn.
SLUITING EN BEËINDIGING DOOR ONS

Wij zijn te allen tijde (en niettegenstaande eventuele andere bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden) gerechtigd uw Account te sluiten en de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen na schriftelijke kennisgeving (of poging tot kennisgeving) aan U met behulp van Uw Contactgegevens. In geval van een dergelijke beëindiging door ons zullen wij, behoudens paragraaf 13.7, zo snel als redelijkerwijs mogelijk na een verzoek van U, het saldo van Uw Account terugbetalen.
Wanneer we uw account sluiten en de gebruiksvoorwaarden beëindigen op grond van paragraaf 12 (samenspanning, bedrog, fraude en criminele activiteit) of paragraaf 21 (schending van de gebruiksvoorwaarden), wordt het saldo van uw account niet terugbetaald en geacht te zijn verbeurd door U in de mate van een claim die we tegen U kunnen hebben op de datum van een dergelijke sluiting (hetzij onder Uw Account, en Dubbele Account of anderszins). Afsluiting van uw account en beëindiging van de gebruiksvoorwaarden, anders dan op grond van de paragrafen 12 of 21 van deze algemene voorwaarden, heeft geen invloed op openstaande weddenschappen, op voorwaarde dat dergelijke openstaande weddenschappen geldig zijn en u de gebruiksvoorwaarden niet schendt In elk geval. Om twijfel te voorkomen, zullen we geen bonussen op uw account crediteren, noch zult u recht hebben op enige voorwaardelijke winst, op elk moment na de datum waarop deze is gesloten (door ons op grond van de gebruiksvoorwaarden, of in antwoord op uw verzoek).
De volgende paragrafen blijven van kracht na beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 en 35 en alle andere alinea's die nodig zijn voor interpretatie; samen met relevante secties van de wedregels, het privacybeleid en de aanvullende voorwaarden.
SCHORSING DOOR ONS

We hebben het recht om uw account op te schorten in de omstandigheden die uitdrukkelijk worden vermeld in de gebruiksvoorwaarden. Na de schorsing van uw account: (a) is geen activiteit toegestaan ​​(inclusief stortingen, opnames, weddenschappen of kansspelen) tot de datum waarop deze door ons opnieuw wordt geactiveerd; (b) geen bonussen of voorwaardelijke winsten worden bijgeschreven op het account; en (c) we zullen de kwestie die heeft geleid tot opschorting van de Account aanpakken met het oog op de oplossing ervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, zodat de Account, indien van toepassing, opnieuw kan worden geactiveerd of afgesloten.

TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
U bent als enige verantwoordelijk voor de levering en het onderhoud van alle computerapparatuur en telecommunicatienetwerken en internettoegangsdiensten die u moet gebruiken om toegang tot de Services te krijgen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele verliezen die aan u zijn toegebracht (hetzij als gevolg van serviceverlies, slechte internetconnectiviteit, onvoldoende bandbreedte of anderszins) door internet of een telecommunicatiedienstverlener die u hebt ingeschakeld om toegang te krijgen tot de Services . Om twijfel te voorkomen, geeft VIP Stakes geen enkele verklaring of geeft geen enkele garantie met betrekking tot de compatibiliteit van de Services met enige specifieke 3rd-software of -hardware, inclusief (om twijfel) 3rd partijanalyse of 'Bot'-programma's die beloof bepaalde resultaten van een van de Services.
U mag in geen geval de Diensten gebruiken voor doeleinden die mogelijk lasterlijk, beledigend, obsceen, onwettig, racistisch, seksistisch of anderszins discriminerend zijn of zullen worden, of die aanstoot zouden kunnen geven. U mag geen enkele vorm van beledigende of agressieve taal of afbeeldingen gebruiken, vloeken, bedreigen, lastigvallen of misbruiken van andere personen, inclusief andere gebruikers, via de website, of proberen uzelf te passeren als een andere persoon of zich op een dergelijke manier gedragen tegenover alle medewerkers van VIP Stakes gebruikten om de Services, Klantenservice of een helpdesk of ondersteuningsfunctie te leveren die wij aan U ter beschikking stellen.
U zult de website alleen gebruiken voor persoonlijk amusement en u mag de website of enig deel daarvan in geen enkele vorm toegang verlenen of reproduceren zonder onze uitdrukkelijke toestemming, inclusief het maken van links ernaar.
U bent als enige aansprakelijk voor inhoud die door u op de Website is geüpload ("Geüploade inhoud") en bij het uploaden van dergelijke inhoud die u vertegenwoordigt en garandeert;
u hebt alle nodige goedkeuringen, toestemmingen, vergunningen en machtigingen verkregen met betrekking tot de geüploade inhoud en dat de reproductie van de geüploade inhoud op de website geen inbreuk zal maken op het copyright, handelsmerk, vertrouwelijke informatie of andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook derde partij;
de Geüploade inhoud bevat geen materiaal in strijd met paragraaf 14.2 of enige code die in strijd is met clausule 14.3;
de geüploade inhoud voldoet aan alle wet- en regelgeving (inclusief, met name, die met betrekking tot gegevensbescherming en privacy); en
VIP Stakes is gerechtigd naar eigen goeddunken het gebruik van de geüploade inhoud te gebruiken en in sublicentie te geven.
Elk materiaal (anders dan de Software onder paragraaf 16) dat u van de Website hebt gedownload, wordt volledig op eigen risico gedownload en VIP Stakes is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of andere schade die door een dergelijke download wordt veroorzaakt.
Als we redenen hebben om aan te nemen dat Uw gebruik van de Services in strijd is met de paragrafen 14.2, 14.3, 14.4 of 14.5, zijn wij, onverminderd onze andere rechten, onmiddellijk gerechtigd om schadelijke inhoud van de Website te verwijderen.

WEDSTRIJD- EN GAMINGVOORWAARDEN
Uitdrukkingen die worden gebruikt in de gok- en kansspelindustrie zijn talrijk. Waar van toepassing is er een verklarende woordenlijst beschikbaar die de betekenis van veelgebruikte gok- en gokuitdrukkingen uitlegt via de helppagina's op de website. Mocht u twijfels hebben over de betekenis van een uitdrukking, moet u:
zoek de betekenis ervan op in de verklarende woordenlijst in de betreffende Help-sectie met betrekking tot het evenement of spel waarop u gokt of speelt;
Als u nog steeds twijfelt, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie; en
plaats geen enkele weddenschap of game op een evenement totdat de betekenis ervan wordt begrepen naar Uw tevredenheid, omdat wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden als u een weddenschap of spel plaatst via de producten die worden aangeboden via de Services in omstandigheden waarin u geen van de betrokken voorwaarden begrijpt in of met betrekking tot de weddenschap of het spel.

WIJZIGING VAN DE WEBSITE

We kunnen, naar eigen goeddunken, elk product of dienst (inclusief aangeboden prijzen) op elk moment wijzigen of wijzigen via de website om de voortdurende beschikbaarheid van de website te waarborgen, maar zonder afbreuk te doen aan games en / of weddenschappen al bezig is op het moment van een dergelijke wijziging. Van tijd tot tijd kunnen we u beperken om toegang te krijgen tot sommige delen van de website met het oog op het onderhoud van de website en / of wijziging of wijziging van een van de games en / of producten die beschikbaar zijn via de website.

DERDE PARTIJ SOFTWARE
Het kan nodig zijn om u software ("software") te leveren die door derden wordt geleverd om u in staat te stellen de producten te gebruiken die worden aangeboden via de services, met name onze downloadcasino-producten.
In dergelijke omstandigheden kan U worden gevraagd om een ​​afzonderlijke overeenkomst met de eigenaar aan te gaan met betrekking tot Uw gebruik van dergelijke Software (een "Softwareovereenkomst van derden"). In geval van enige inconsistentie tussen de Gebruiksvoorwaarden en een Softwareovereenkomst met derden, prevaleren de Gebruiksvoorwaarden voor zover de inconsistentie verband houdt met de relatie tussen u en VIP Stakes.
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle software op uw computer wordt gedownload op een manier die compatibel is met de specifieke configuratie van uw eigen computer. Voor alle duidelijkheid, wij zijn niet aansprakelijk in de mate dat het onjuist downloaden van software de werking van uw computer nadelig beïnvloedt.
Niettegenstaande het feit dat de Services geleverd via een mobiele of tablettoepassing onderhevig zijn aan de Gebruiksvoorwaarden, worden de voorwaarden waaronder een toepassing ("App") wordt gedownload of geïnstalleerd op Uw mobiele apparaat of tablet, beheerst door de overeenkomst die is aangegaan tussen U en de leverancier van de relevante App, maar in geval van enige inconsistentie tussen de Gebruiksvoorwaarden en een dergelijke overeenkomst, prevaleren de Gebruiksvoorwaarden voor zover de inconsistentie verband houdt met de relatie tussen U en VIP Stakes.

HET MISLUKT
Indien zich problemen voordoen in de software of hardware die door ons wordt gebruikt om de Services te leveren, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om het probleem zo snel als praktisch mogelijk te verhelpen. Wanneer een dergelijke problemen veroorzaken een spel in omstandigheden waar het niet kan worden hernieuwd van exact dezelfde positie, zonder afbreuk te doen aan U of andere spelers worden onderbroken, zullen we alle redelijke maatregelen nemen om te behandelen je op een eerlijke manier (die kunnen bestaan ​​uit het herstellen van de balans op uw account naar de bestaande positie na voltooiing van de laatste weddenschap of game aangemeld op de server van VIP Stakes onmiddellijk voorafgaand aan het optreden van het probleem).
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor problemen die worden veroorzaakt door de apparatuur die U of andere spelers gebruiken om toegang te krijgen tot de Services, of fouten die betrekking hebben op Uw of hun internetprovider.

FOUTEN OF WEGLATINGEN
Er kunnen zich een aantal omstandigheden voordoen waarin een weddenschap of weddenschap door ons wordt geaccepteerd, of een betaling wordt gedaan. Een niet-uitputtende lijst van dergelijke omstandigheden is als volgt:
waarbij we de kansen of voorwaarden van een gok- of weddenschapspoging verkeerd aangeven aan u als gevolg van een kennelijke fout of weglating bij het invoeren van de informatie of het opzetten van een markt, of als gevolg van een computerstoring;
waar we een 'voelbare fout' hebben gemaakt. Een voelbare fout treedt op wanneer:
met betrekking tot weddenschappen geplaatst voorafgaand aan een evenement dat plaatsvindt, verschillen de aangeboden prijzen / voorwaarden wezenlijk van die welke beschikbaar zijn in de algemene markt; of
met betrekking tot een evenement, zijn de prijzen / voorwaarden die worden aangeboden op het moment dat de weddenschap wordt geplaatst duidelijk onjuist, gegeven de waarschijnlijkheid dat de gebeurtenis plaatsvindt;
waar we weddenschappen blijven accepteren op een markt die had moeten worden opgeschort, inclusief waar het relevante evenement gaande is (behalve waar 'in-running' weddenschappen worden geaccepteerd) of al afgelopen (soms 'late weddenschappen' genoemd) ;
waar een fout is gemaakt als gevolg van een Verboden Praktijk onder paragraaf 19.1;
waar we een weddenschap niet hadden moeten accepteren, of hebben het recht om een ​​weddenschap te annuleren of opnieuw af te handelen, overeenkomstig de wedreglementen (bijvoorbeeld vanwege 'gerelateerde onvoorziene gebeurtenissen');
waarbij door ons een fout is gemaakt met betrekking tot het bedrag van de winst / retouren die aan u zijn betaald, inclusief als gevolg van een handmatige invoer of computerfout; of
waar een fout is gemaakt door ons met betrekking tot het aantal gratis weddenschappen en / of bonussen die zijn bijgeschreven op uw account,
dergelijke omstandigheden worden een "Fout" genoemd.
We behouden ons het recht voor om:
corrigeer elke fout gemaakt op een geplaatste weddenschap en herrek dezelfde tegen de juiste prijs of voorwaarden die beschikbaar waren of beschikbaar hadden moeten zijn via VIP Stakes (afwezig van de publicatiefout) op het moment dat de weddenschap werd geplaatst en de weddenschap zal worden geplaatst geacht te hebben plaatsgevonden op de voorwaarden die gebruikelijk waren voor die weddenschap; of
waar het redelijkerwijs niet haalbaar is om te corrigeren en opnieuw te regelen onder 19.2.1 hierboven, om de weddenschap ongeldig te verklaren en uw inzet terug te storten op uw account; of
in omstandigheden waarin de fout het gevolg is van een Verboden Praktijk, om de stappen beschreven in paragraaf 12.4 te volgen.
Alle gelden die op uw account zijn bijgeschreven of aan u zijn betaald als gevolg van een fout, worden geacht, in afwachting van de afwikkeling onder paragraaf 19.2, door ons in vertrouwen voor ons te worden gehouden en zullen onmiddellijk aan ons worden terugbetaald wanneer een betalingsverzoek wordt gedaan is door ons aan U gemaakt. In dergelijke omstandigheden kunnen we, als u geld op uw account hebt, deze gelden terugvorderen van uw rekening op grond van paragraaf 7.4. Wij komen overeen dat we alle redelijke inspanningen zullen leveren om fouten op te sporen en u van hen te informeren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
Noch wij (inclusief onze werknemers of agenten), noch onze partners of leveranciers zijn aansprakelijk voor enig verlies, inclusief verlies van winsten, dat het gevolg is van fouten door ons of een fout van U.
U dient ons zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen, mocht u een fout ontdekken.
Waar u geld hebt gebruikt dat is bijgeschreven op uw account of aan u is toegekend als gevolg van een fout om daaropvolgende weddenschappen te plaatsen of spelletjes te spelen, kunnen we dergelijke weddenschappen annuleren en / of winsten die u mogelijk met dergelijke bedragen hebt gewonnen, onthouden, en als we dergelijke weddenschappen of spelactiviteiten hebben uitgekeerd, worden dergelijke bedragen geacht door ons voor ons in vertrouwen te worden gehouden en wordt u onmiddellijk aan ons terugbetaald wanneer u door ons een betalingsverzoek aan ons doet.

UITSLUITING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID
Uw toegang tot en gebruik van de Services is naar uw eigen keuze, discretie en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor pogingen van u om de services te gebruiken op methoden, middelen of manieren die niet door ons zijn bedoeld.
We zullen de Services met redelijke vaardigheid en zorg verlenen en substantieel zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden. We doen geen andere beloften of garanties met betrekking tot de Services of producten of services die deel uitmaken van de Services en sluiten (impliciet toegestaan ​​door de wet) alle impliciete garanties met betrekking tot dezelfde Services uit (inclusief impliciete garanties met betrekking tot bevredigende kwaliteit en / of geschiktheid voor uw doel). Wij garanderen in het bijzonder niet dat de Website ononderbroken beschikbaar zal zijn of dat deze vrij is van bugs, virussen of andere fouten.
Behoudens het bepaalde in onze reguliere regels EN ONDER PARAGRAAF 19.5, onze maximum verplichting (inclusief die van onze moeder- en dochtermaatschappijen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten en werknemers) ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (OF EEN DEEL VAN DE SERVICES EN OF MAKEN VAN DE WEBSITE), OF EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID vloeit voort uit CONTRACTBREUK, (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ANDERS, zal zijn om BEPERKT:
(WAAR ONZE AANSPRAKELIJKHEID BETREKKING HEEFT OP EEN INZET OF BELANG) HET BEDRAG VAN DE BETALING OF BELANG DAT U HEEFT PLAATSGEVONDEN WAARVAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID IS VOORZIEN;
(WAAR ONZE AANSPRAKELIJKHEID BETREKKING HEEFT OP DE ONJUISTE TOEPASSING VAN FONDSEN) HET GELD DAT UW REKENING HEEFT GEHOUDEN DAT DOOR ONS IS GEDEKT; EN
(TEN AANZIEN VAN ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN VIP STAPS) ÉÉN DUIZENDE EURO (1,000 EURO).
WE (waaronder onze moeder- en dochtermaatschappijen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten en werknemers) IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR U, OF DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID ZICH IN CONTRACT, (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ten aanzien van een:
VERLIES VAN GEGEVENS;
VERLIES VAN WINST
VERLIES VAN ONTVANGSTEN;
VERLIES VAN ZAKELIJKE GELEGENHEID;
VERLIES OF SCHADE AAN GOODWILL OF REPUTATIE;
ZAKELIJKE ONDERBREKING; OF
ENIGE indirecte of gevolgschade of schade, zelfs niet wanneer dergelijke verlies of schade is aangemeld bij US ALS MOGELIJK GEVOLG VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF enigerlei vorm van gebruik door u van de Diensten.
Niets in de Gebruiksvoorwaarden zal zodanig werken dat elke aansprakelijkheid die wij hebben met betrekking tot:
fraude (inclusief frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken); of
overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid.

SCHENDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
U zult volledig vrijwaren, verdedigen en ons en onze functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, aannemers en leveranciers te vrijwaren van en tegen alle verliezen, kosten, uitgaven, vorderingen, eisen, aansprakelijkheid en schade (inclusief juridische kosten), ongeacht de oorzaak , die kan ontstaan, al dan niet redelijkerwijs te voorzien, als gevolg van of in verband met:
de toegang tot en het gebruik van de Services door U of door iemand anders met Uw gebruikersnaam en wachtwoord; en / of
enige inbreuk door u op een van de voorwaarden en bepalingen van de gebruiksvoorwaarden.
Wanneer u de gebruiksvoorwaarden schendt, kunnen we, voorafgaand aan een opschorting of beëindiging van uw account, u (met gebruikmaking van uw contactgegevens) op de hoogte brengen dat u een overtreding begaat en dat u moet eisen dat de betreffende handeling of nalaten wordt stopgezet, en / of U verplichten om een ​​handeling of fout van Uw kant recht te zetten; en u te waarschuwen voor onze voorgenomen actie als u dit niet doet, op voorwaarde dat dergelijke kennisgeving nooit een voorafgaande voorwaarde is voor een opschorting of beëindiging van uw account.
Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk gewenst moment uit te schakelen, als u naar onze redelijke mening niet voldoet aan de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden.
Naast enige andere beschikbare remedie hebben wij het recht om, als u een van de gebruiksvoorwaarden overtreedt, uw positieve saldo dat dan bestaat te herstellen van de omvang van een bedrag dat redelijkerwijs tegen u is gedeclareerd op grond van paragraaf 21.1.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle website-ontwerp, tekst, afbeeldingen, muziek, geluid, foto's, video, de selectie en opstelling daarvan, softwarecompilaties, onderliggende broncode, software en al het andere materiaal dat deel uitmaakt van de Services, zijn onderhevig aan auteursrechten en andere eigendomsrechten die zijn eigendom van ons of worden gebruikt onder licentie van externe eigenaars van rechten. Voor zover materiaal binnen de Services kan worden gedownload of afgedrukt, mag dergelijk materiaal alleen naar een enkel apparaat worden gedownload (en papieren delen mogen alleen worden afgedrukt) uitsluitend voor Uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
Het gebruik van de Services verleent u in geen geval enig belang in intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld auteursrechten, knowhow of handelsmerken) die het eigendom zijn van ons of van welke derde partij dan ook, behalve een persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbare licentie om dergelijke intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in verband met Uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de Services overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden.
Er worden geen rechten verleend om handelsmerken of logo's te gebruiken of te reproduceren die op de Website verschijnen, behalve zoals specifiek toegestaan ​​in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.
U mag, en mag ook niet toestaan ​​dat een andere persoon de website of een deel ervan op enige manier of rechtstreeks of rechtstreeks kopieert, opslaat, publiceert, verhuurt, in licentie geeft, verkoopt, distribueert, wijzigt, toevoegt, verwijdert of manipuleert. de Website indirect verstoren of verstoren (of proberen te verstoren of interfereren) met andere dan tijdens het bekijken of gebruiken van de Website in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.
Alle intellectuele eigendomsrechten in de naam "VIP Stakes", de logo's, ontwerpen, handelsmerken en andere onderscheidende merkkenmerken van VIP Stakes en alle inhoud die wordt aangeboden door VIP Stakes of een derde partij voor opname op de Website, worden verworven in VIP Stakes of de toepasselijke derde partij. U stemt ermee in om dergelijke logo's, ontwerpen, handelsmerken en andere onderscheidende merkkenmerken op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN
Je zal niet:
de website bederven;
proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Website, de servers waarop de Website is opgeslagen of elke server, computer of database die is verbonden met de Website;
de website overspoelen met informatie, meerdere inzendingen of "spam";
bewust of onachtzaam gebruik maken van functies die de werking van de Website op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het vrijgeven of propageren van virussen, wormen, Trojaanse paarden, logische bommen of soortgelijk materiaal dat schadelijk of schadelijk is;
het storen of knoeien met, verwijderen of anderszins op enigerlei wijze wijzigen van enige informatie in welke vorm dan ook die op de Website is opgenomen;
de website aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. We zullen elke vermoedelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen met deze autoriteiten samenwerken door Uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, wordt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk beëindigd.
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de website of aan Uw downloaden van materiaal gepost op dergelijke Website, of op elke website gelinkt aan de Website.

JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE
Alle informatie op Uw Account die door ons wordt bewaard, wordt veilig opgeslagen en blijft vertrouwelijk, tenzij anders vermeld in de Gebruiksvoorwaarden (inclusief, om twijfel te voorkomen, het Privacybeleid).
We zijn wettelijk verplicht om te voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming in de manier waarop we de persoonlijke informatie gebruiken die we van u hebben verzameld in uw gebruik van de services. Daarom nemen wij onze verplichtingen met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zeer serieus.
Wanneer u de Services gebruikt, is het noodzakelijk dat wij bepaalde informatie over U verzamelen, waaronder Uw naam en geboortedatum, Uw Contactgegevens, en mogelijk ook informatie over Uw marketingvoorkeuren (die allemaal bekend zullen worden als "Uw Persoonlijke gegevens). Informatie").
Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, inclusief alle informatie die bijzonder gevoelig is:
voor de doeleinden uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden (inclusief het Privacybeleid); en
voor andere doeleinden waar we uw persoonlijke gegevens moeten verwerken voor de doeleinden van het gebruik van de services, inclusief door deze te delen met onze serviceproviders en agenten voor deze doeleinden, bijvoorbeeld aan onze leveranciers van postdiensten, marketingdiensten en agenten voor klantenservice. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.
We bewaren kopieën van alle berichten die u naar ons verzendt (inclusief kopieën van e-mails) om nauwkeurige informatie bij te houden over de informatie die we van u hebben ontvangen.

GEBRUIK VAN 'COOKIES' OP DE WEBSITE
De website gebruikt 'cookies' om uw gebruik van internet bij te houden en om de functionaliteit van de website te ondersteunen. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt gedownload wanneer u de website bezoekt en het ons in staat stelt te herkennen wanneer u naar de website terugkeert. Wij gebruiken cookies voor de werking van de website, inclusief (bijvoorbeeld) om u in staat te stellen ingelogd te blijven terwijl u bladert tussen, en uw account te gebruiken om op verschillende delen van de website in te gokken of games te spelen. We gebruiken cookies ook voor onze eigen analytische doeleinden, zodat we kunnen identificeren waar klanten technische problemen op de Website hebben ondervonden, en daarom ons kunnen helpen de ervaring van onze klanten te verbeteren.
Als u bezwaar maakt tegen cookies of cookies wilt verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen, raden wij u aan de instructies voor het verwijderen van bestaande cookies en het uitschakelen van toekomstige cookies in uw bestandsbeheersoftware te volgen. Meer informatie over het verwijderen of beheren van cookies is beschikbaar in ons privacybeleid of op www.aboutcookies.org. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot bepaalde gebieden of functies van de website.

KLACHTEN EN KENNISGEVINGEN
Geen claim of geschil met betrekking tot:
de acceptatie of afhandeling van een weddenschap die u hebt gedaan met behulp van de Services wordt meer dan 30 dagen na de datum van de oorspronkelijke transactie in overweging genomen; en
een game die u hebt gespeeld met behulp van de Services zal meer dan 12 worden beschouwd (twaalf) weken na de datum waarop de betreffende transactie of het spel is gespeeld.
Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot de Services, dient u als een eerste stap zo snel als redelijkerwijs mogelijk contact op te nemen met de klantenservice over uw klacht, die zo nodig zal worden geëscaleerd binnen ons klantenserviceteam tot de oplossing.
Als er een geschil is dat voortvloeit uit de Gebruiksvoorwaarden en dat niet kan worden opgelost door Klantenservices die zijn geëscaleerd in overeenstemming met paragraaf 26.2, kunt u verzoeken dat de kwestie wordt geadresseerd door een manager of supervisor. We zullen proberen de kwestie naar wens op te lossen, hetzij onmiddellijk, hetzij door u later te contacteren.
U erkent dat onze generator voor willekeurige getallen de uitkomst van de games die via de Services worden gespeeld, bepaalt en dat u de uitkomsten van al deze spellen accepteert. U gaat er verder mee akkoord dat in het onwaarschijnlijke geval dat er onenigheid bestaat tussen het resultaat dat op uw scherm verschijnt en de spelserver die door VIP Stakes wordt gebruikt, het resultaat dat op de spelserver verschijnt, zal prevaleren en dat u erkent en ermee instemt dat onze records de laatste autoriteit bij het bepalen van de voorwaarden en condities van Uw deelname aan de relevante online gaming-activiteit en de resultaten van deze deelname.
Wanneer we contact met u willen opnemen, kunnen we dat doen met behulp van uw contactgegevens. Kennisgevingen worden geacht correct te zijn gedaan en ontvangen door U onmiddellijk nadat een e-mail is verzonden of nadat we rechtstreeks met U hebben gecommuniceerd (inclusief waar we U een voicemail laten), of drie (3) dagen na de datum van plaatsing van elke letter. Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen, zal het voldoende zijn om in het geval van een brief te bewijzen dat een dergelijke brief naar behoren is geadresseerd, gestempeld en op de post is geplaatst; en in het geval van een e-mail, dat een dergelijke e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres (indien aanwezig) in uw contactgegevens op het moment dat een dergelijke e-mail werd verzonden.

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Wij behouden ons het recht voor de Gebruiksvoorwaarden (een "opdracht") geheel of gedeeltelijk over te dragen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of te verpanden aan een persoon zonder kennisgeving aan U, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht op dezelfde voorwaarden of voorwaarden plaatsvindt die niet minder voordelig voor U zijn.
U mag op geen enkele manier uw rechten of verplichtingen uit hoofde van de gebruiksvoorwaarden toewijzen, in sublicentie geven of anderszins overdragen.

GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE
Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren of vertragen van de uitvoering van onze verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, inclusief (zonder beperking) eventuele storingen in het telecommunicatienetwerk, stroomstoringen , storingen in externe computer (of andere) apparatuur, brand, bliksem, explosie, overstroming, zwaar weer, industriële geschillen of lock-outs, terroristische activiteiten en overheidsdaden of andere bevoegde autoriteiten (een "Force Majeure Event").
Onze prestaties worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat het Force Majeure Event voortduurt, en we zullen een verlenging van de tijd hebben voor de prestaties gedurende de duur van die periode. We zullen ons redelijke inspanningen verrichten om het Force Majeure Event te beëindigen of een oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen ondanks het Force Majeure-evenement kunnen worden uitgevoerd.

WAIVER
Als we niet aandringen op strikte uitvoering van uw verplichtingen of als wij nalaten om een ​​van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waarop wij recht hebben, betekent dit niet dat u afstand doet van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en u niet zult ontheffen van naleving van dergelijke verplichtingen.
Een afziening door ons van een wanbetaling is geen afzien van een latere standaard.
Geen verklaring van afstand door ons van enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden is van kracht tenzij dit uitdrukkelijk als een verklaring van afstand wordt beschouwd en u schriftelijk wordt meegedeeld in overeenstemming met paragraaf 26 (Klachten en kennisgevingen) hierboven.

SCHEIDBAARHEID
Indien een van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde autoriteit wordt bepaald als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar in enige mate, zal een dergelijke voorwaarde, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige bepalingen, voorwaarden en bepalingen die geldig blijven voor zover toegestaan ​​door de wet.
In dergelijke gevallen zal het onderdeel dat als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, worden gewijzigd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van VIP Stakes te weerspiegelen.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST
De Gebruiksvoorwaarden en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere afspraken, afspraken of afspraken tussen u en ons, zowel mondeling als schriftelijk.
We erkennen allemaal dat geen van ons heeft vertrouwd op enige vertegenwoordiging, verbintenis of belofte die door de ander is gegeven of die is geïmpliceerd door alles wat in onderhandelingen tussen ons is gezegd of geschreven, behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in de Gebruiksvoorwaarden.
Geen enkele partij zal enig rechtsmiddel hebben met betrekking tot enige onware verklaring die door de ander is afgelegd, hetzij mondeling of schriftelijk, vóór de datum van het contract (tenzij een dergelijke onware opsomming frauduleus is gemaakt) en het enige rechtsmiddel van de andere partij is voor schending van contract zoals bepaald in de gebruiksvoorwaarden.

WET EN JURISDICTIE
Deze Gebruiksvoorwaarden zullen (behoudens paragraaf 24.2) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Curaçao, Nederlandse Antillen.
De rechtbanken van Curaçao, Nederlandse Antillen hebben een niet-exclusieve jurisdictie over geschillen die voortvloeien uit de gebruiksvoorwaarden.

VERANTWOORD GAMEN / GOKKEN
Voor die klanten die hun gokken willen beperken, bieden wij een vrijwillig zelfuitsluitingsbeleid, dat u in staat stelt om uw account te sluiten of uw vermogen om weddenschappen of spel op de website te plaatsen voor een minimumperiode van zes maanden beperkt. U kunt vragen dat de beperking geldt voor een periode van maximaal vijf jaar. Zodra uw account zelf is uitgesloten, kunt u de account onder geen enkele omstandigheid opnieuw activeren tot het verstrijken van de periode die in deze paragraaf is gekozen. Na het verstrijken van de zelfuitsluitingsperiode heeft u het recht om het gebruik van de Services opnieuw te starten door contact op te nemen met de klantenservice of door een nieuw account te openen.
Als u informatie nodig hebt met betrekking tot deze faciliteit, neem dan contact op met de klantenservice via het tabblad Help of bekijk ons ​​gedeelte over verantwoord spelen.
We zullen al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat aan zelfexclusie wordt voldaan. Zelfexclusie vereist echter de gezamenlijke inzet van zowel u als VIP Stakes. Tijdens de zelfuitsluitingsperiode moet u niet proberen nieuwe accounts te openen en accepteert u dat we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben als u doorgaat met gokken en / of de website probeert te gebruiken en wij niet erkennen of vaststellen dat u heeft gevraagd zelfuitsluiting in omstandigheden die buiten onze redelijke controle liggen, waaronder, maar niet beperkt tot, het openen van een nieuw account, gokken in een LBO of via de telefoon in plaats van via internet of met een andere naam of een ander adres.
VIP Stakes is toegewijd aan het ondersteunen van initiatieven voor verantwoord gokken.

LINKS
Waar we hyperlinks naar andere websites plaatsen, doen we dit alleen ter informatie. U gebruikt dergelijke koppelingen op eigen risico en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites of voor de informatie die erop staat. U mag niet naar deze site linken, noch framen zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

CONTACT MET ONS OP
VIP Stakes kunnen worden gecontacteerd op de adressen in paragraaf 2.1 hierboven; per e-mail op het adres op de pagina "Contact".

GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACYBELEID
U erkent en aanvaardt dat het voor ons noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en anderszins te gebruiken om u toegang te verlenen tot en gebruik te maken van de Websites en om u in staat te stellen deel te nemen aan Spellen of Weddenschappen.

Wij erkennen hierbij dat wij bij het verzamelen van uw persoonsgegevens zoals vermeld in de vorige bepaling, gehouden zijn aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We beschermen uw persoonlijke gegevens en respecteren uw privacy in overeenstemming met de beste zakelijke praktijken en toepasselijke wetgeving.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u in staat te stellen deel te nemen aan de spellen en weddenschappen en om operaties uit te voeren die relevant zijn voor uw deelname aan de spellen of weddenschappen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van wijzigingen, nieuwe diensten en aanbiedingen waarvan wij denken dat u ze interessant vindt. Als u dergelijke direct marketinggegevens niet wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden voor dergelijke service (meld u aan bij uw VIP Stakes-account / wijzigingsprofiel om u af te melden). Als u zich opnieuw wilt aanmelden en alle soorten marketingmateriaal wilt ontvangen, neemt u contact op met de klantenservice.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan derden, tenzij deze openbaarmaking noodzakelijk is voor de verwerking van uw verzoeken met betrekking tot uw deelname aan de Spellen of Weddenschappen; of tenzij het wettelijk verplicht is; of tenzij we dit moeten doen om op verantwoorde wijze te voldoen aan de anti-fraude- en anti-witwasverplichtingen waaraan wij onderhevig zijn. Aangezien de zakelijke partners of leveranciers of serviceproviders van VIP Stakes mogelijk verantwoordelijk zijn voor bepaalde delen van de algehele werking of werking van de Website en het productaanbod, kunnen persoonlijke gegevens aan hen worden onthuld. Medewerkers van VIP Stakes, specifieke klantondersteuning, het betalingsteam en andere werknemers hebben ook toegang tot uw persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van hun taken en het leveren van assistentie en de service. Om u een efficiënte service te bieden, kunnen wij en / of onze serviceproviders uw persoonlijke gegevens van het ene naar het andere land overzetten. Als we gegevens overdragen binnen / buiten de Europese Economische Ruimte, zullen we ons houden aan de overdrachtsprotocollen die door de EU-wetgeving zijn vereist. U stemt hierbij in met dergelijke onthullingen en met dergelijke overdrachten van gegevens zoals uiteengezet in deze paragraaf.

We bewaren alle verstrekte informatie als persoonlijke gegevens. U hebt recht op toegang tot persoonlijke gegevens die wij van u bijhouden. Geen gegevens zullen worden vernietigd tenzij wettelijk vereist, of tenzij de informatie die wordt bewaard niet langer vereist is voor het doel van de relatie.

Bij de verwerking van uw gokaccount en bijbehorende transacties, kunnen we een beroep doen op ratingbureaus, agentschappen voor fraude-detectie, anti-witwasbureaus. Deze agentschappen kunnen uw gegevens bewaren. U stemt hierbij in met dergelijke onthullingen en het bijhouden van dergelijke gegevens door derden.

Om uw bezoek aan de Websites gebruiksvriendelijker te maken, om bezoeken aan de Websites bij te houden en om de service te verbeteren, verzamelen we een klein stukje informatie dat is verzonden vanuit uw browser, een cookie genaamd. U kunt, als u dat wilt, de verzameling van cookies uitschakelen (raadpleeg de instructies van uw browser om dit te doen). U dient echter op te merken dat het uitschakelen van cookies uw gebruik van de Websites kan beperken. Raadpleeg onze Cookie Policy Document voor meer informatie.

We kunnen periodiek contact met u opnemen via e-mail, telefoon of andere vormen van communicatie via mobiele apparaten met aanbiedingen en promoties van andere VIP Stakes die worden beheerd door en onder de licenties van VIP Stakes. U stemt hierbij in met een dergelijk contact.

Oproepen kunnen worden opgenomen en gebruikt voor trainingsdoeleinden. We kunnen de inhoud vrijgeven na ontvangst van een bestelling door een regelgevende of overheidsinstantie om dit te doen, of volgens enige bepaling in de toepasselijke wet. Oproepen en elektronische communicatie worden gedurende een jaar opgeslagen en vervolgens uit het systeem verwijderd.

Nu afspelenhttps://vipstakes.com

Actieve bonussen

Totaal: 111
225 Gratis spins geen storting bij VIP Stakes 50X Inzetvereisten £ 765000 Max geld outspecial bonus: € 790 Casino toernooien freeroll op Spinderella Novomatic Slot Game ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

EUR 330 gratis chipcasino bij VIP Stakes 35x Inlegvereisten € 861000 Maximale uitbetaling Extra casinobonus: gratis 115-spins op Devil & s Delight ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 66 Online Casino Tournament bij VIP Stakes 40x Play Through Casino $ 357000 Maximale OpnameExtra Bonus: $ 4165 Geen stortingsbonus op Jade Idol Amaya Casino Slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

425% Casino welkomstbonus bij VIP Stakes 35X Play Through Casino € 29000 Maximale uitbetaling Extra casinobonus: $ 160 Casino Chip bij Super Heroes ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

Eur 755 Casinotoernooien freeroll bij VIP Stakes 77x WageringEUR 127000 Maximale terugtrekkingExtra Bonus: 15 gratis spins geen storting op Fisticuffs Netent Slot Game ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 1515 Geen stortingsbonus bij VIP Stakes 66x InlegvereistenEURO 330000 Maximale Intrekkingxclusieve bonus: 860% Match Bonus op Groovy Sixties ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

EUR 50 gratis casino-chip bij VIP Stakes 45X Inzetvereisten $ 423000 Max CashOutExclusive Casinobonus: 395% Stort matchbonus bij Prosperity Palace ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

315% Deposit match bonus bij VIP Stakes 33X Play Through Casino € 752000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 115 Geen stortingsbonus bij Transylvanian Beauty Bf Games Casino Slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

EUR 22 Mobile freeroll slottoernooi bij VIP Stakes 55X Play Through Casino $ 928000 Maximale uitbetalingSpecial Bonus: 680% Match bij een Casino on Blast Boom Bang ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 295 Online Casino Tournament bij VIP Stakes 40x WagerEUR 859000 Max IntrekkingAdditional Bonus: $ 600 Gratis casinofiche bij Silent Samurai ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 2975 Geen stortingsbonus bij VIP Stakes 65X Speel door € 905000 Max Uitbetaling Speciale Bonus: € 585 Mobiel freeroll slottoernooi op Boost Racers ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

265 Gratis spins bij VIP Stakes 55X wedden $ 219000 Maximale terugtrekking Extra casinobonus: EURO 620 GRATIS casinofiche bij Fortune Fish Casino Technology Slot Machine ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 480 Gratis Casino Chip bij VIP Stakes 50x WageringEURO 923000 Maximale Intrekkingxtra-bonus: $ 2960 Geen stortingsbonuscode op Double Dragon ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 3135 Geen stortingsbonus Casino bij VIP Stakes 50x Inleg £ 462000 Max CashOutadditional bonus: Eur 3130 Geen aanbetaling op Skulls Of Legend ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

Eur 777 Mobile freeroll slottoernooi bij VIP Stakes 30x Inzetten $ 544000 Max CashOutExclusive Casino Bonus: 205 Gratis spins nu op Sofa Champion ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 695 Mobile freeroll slottoernooi bij VIP Stakes 77x Play throughEUR 727000 Max cash outexclusive bonus: 120 Trial Spins on Fear The Zombies Fugaso Casino Slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 90 Gratis Casino Ticket bij VIP Stakes 60X Inzetvereisten $ 235000 Max Herroeping Aanvullende Casino Bonus: € 685 Gratis Casino Tournament op Dice Tronic ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 425 GRATIS casinofout bij VIP Stakes 33x Speel via CasinoEUR 183000 Maximale terugtrekkingExtra Casino Bonus: € 875 Mobiel freeroll gokkastentoernooi bij Golden Chief Barcrest Slot Game ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

155 Gratis spins geen storting bij VIP Stakes 77x Inzetvereisten $ 771000 Max CashOutspecial bonus: € 290 gratis casinofiche bij Kings of Cash ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

Eur 225 Casino Chip bij VIP Stakes 35x Wager € 872000 Max cash outexclusive bonus: $ 725 Online Casino Tournament op Bonus Bears ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 575 no deposit bonus casino bij VIP Stakes 33x Play Through Casino € 728000 Max Withdrawalextra bonus: 300 gratis spins no deposit casino bij Construction Cash Multislot Casino Slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

205 Gratis spins no deposit casino bij VIP Stakes 44x Speel via Casino $ 408000 Maximale OpnameExtra Bonus: € 230 Casino zonder stortingsbonus op Diamond Dice ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 100 Gratis chipcasino bij VIP Stakes 30x Play througheur 579000 Max CashOutExclusive-bonus: € 590 gratis casinofiche voor King Bam Bam ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 100 Gratis chipcasino bij VIP Stakes 77X wedden $ 785000 Max intrekkingExclusieve bonus: 910% Eerste stortingsbonus op kampioenschap voetbal ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

44 Gratis spins geen storting bij VIP Stakes 35x inzetten € 89000 Max uitbetalen Extra casinobonus: $ 335 Dagelijks freeroll gokkastentoernooi op Jolly Roger & s ... ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 290 GRATIS chip bij VIP Stakes 50x inzetten € 401000 Max uitbetalingAdditional Bonus: € 2935 Geen stortingsbonus op Spina Colada Yggdrasil slotspel ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

65% Casino welkomstbonus bij VIP Stakes 55x Play Through CasinoEURO 247000 Max CashOutExtra Casino Bonus: 290 Gratis spins geen storting op Fruity Frost Booongo Casino Slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 666 Casino-toernooien freeroll bij VIP Stakes 44X WagerEURO 175000 Max uitbetalingAanvullende Casino Bonus: $ 1111 Freeroll voor casinotoernooien op Rad van Fortuin: Ho ...... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 645 Online Casinotoernooi bij VIP Stakes 60X Play througheur 952000 Max uitbetalingAdditional Bonus: € 444 Gratis casinotoernooi bij Odysseus Playson Slotspel ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 400 GRATIS chip bij VIP Stakes 55X Inzetvereisten £ 953000 Max uitbetaling Extra bonus: € 440 Geen stortingsbonuscode op Jekyll Hyde Microgaming Slotspel ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

595% Match bonuscasino bij VIP Stakes 45x Speel via EUROPRO 16000 Max gelduitmuntend Exclusieve casinobonus: £ 4575 GEEN AANBETALING BONUS CASINO op 777 Diamanten ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 255 Gratis geld bij VIP Stakes 40X Speel door € 314000 Max. Opnames speciale bonus: 260 gratis draaien op groen licht Rtg slotspel ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

210 gratis spins no deposit casino bij VIP Stakes 55X Speel via CasinoEURO 15000 Max Intrekking exclusieve bonus: $ 610 Casino Tournament on River of Riches ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

95 Gratis Spins Casino bij VIP Stakes 66x Speel door € 638000 Max. Opnamespecial bonus: $ 2330 Geen storting op Treasure Tomb ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 265 Casino zonder stortingsbonus bij VIP Stakes 50X InlegvereistenEur 186000 Maximale intrekkingxclusieve bonus: Eur 650 gratis chipcasino op Fruitz ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

520% Match Bonus Casino bij VIP Stakes 35X Speel via Casino $ 799000 Max UitbetalingAdditional Bonus: $ 190 Casino Tournament op Penguin Style ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

165% Geen regelsbonus! bij VIP Stakes 65X WageringEur 859000 Max cash outexclusive bonus: 960% Beste signup bonus casino bij Magic Charms Microgaming Slot Game ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

230 gratis spins geen storting bij VIP Stakes 77x Inzetten $ 829000 Max CashOutadditional bonus: 175 gratis spins op Whospunit? ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 480 Gratis chipcasino bij VIP Stakes 30x Speel via CasinoEur 282000 Max gelduitgaveExtra Casino Bonus: Eur 415 Online Casino-toernooi op Nirvana Yggdrasil Slotspel ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 700-toernooi bij VIP Stakes 55x Speel € 899000 Max CashOutAanvullende bonus: 240 Loyalty Free Spins! op Man of Steel ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 2615 Geen stortingsbonus Casino bij VIP Stakes 30x WageringEUR 266000 Max uitbetaling Extra bonus: $ 3165 GEEN AANBETALING CASINO BONUS op Legacy Aladdins ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 444 Online Casinotoernooi bij VIP Stakes 77x inzetten € 598000 Max contant Uit Exclusief Bonus: 660% Stort Match Bonus bij Three Wishes Betsoft Slot Game ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

Eur 4465 Geen stortingsbonuscode bij VIP Stakes 44X weddenschap € 148000 Max CashOutAdditionele casinobonus: 830% Match bonuscasus met Bonus Frenzy Simbat ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

EUR 575 Dagelijks freeroll slottoernooi bij VIP Stakes 33x Wager € 410000 Max uitbetaling Extra bonus: £ 370 gratis fiche op Empire Fortune ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 4985 GEEN AANBETALING bij VIP Stakes 50x wedden $ 271000 Max opnames speciale bonus: $ 1325 Geen stortingsbonus Casino op Barnstormer Bucks ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

£ 1070 Geen stortingsbonus bij VIP Stakes 44x Inzet € 586000 Max CashOutadditional bonus: $ 375 GRATIS Chip Casino bij Lost Secret of Atlantis ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 65 Gratis contant bij VIP Stakes 45X Speel via Casino $ 388000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 610-toernooi op Monster Carlo ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

85% Match bonuscasino bij VIP Stakes 65X Speel via CasinoEURO 185000 Max CashOutextra-bonus: € 170 Casino-bonus zonder storting bij Jekyll And Hyde Playtech Slot Game ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 3390 Geen stortingsbonus bij VIP Stakes 77x Speel door € 910000 Max CashOutspecial bonus: 380% Match bonus casino op Mandarin Fortune ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

230% Eerste stortingsbonus bij VIP Stakes 30X InlegEUR 200000 Max uitbetaling Extra bonus: EUR 4835 bonus zonder storting op Sweet Harvest ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

Pagina 1 van 31 2 3

Onbetrouwbare bonussen

Totaal: 0

Sorry, geen casinobonus gevonden