Casino Secret screenshot
RSS opslaan

Casino Secret

 1. INLEIDING

1.1. Deze website, www.casinosecret.com (De "Website") Wordt beheerd door Casino Secret Limited ("we","us"Of"website") Een bedrijf geregistreerd in Malta met bedrijfsregistratienummer C86426 en met statutaire zetel op #2, Geraldu Farrugia Street, Zebbug, Malta.

1.2. Deze overeenkomst stelt de Algemene Voorwaarden vast die een bindende contractuele relatie vormen tussen Casino Secret Ltd en de registrerende speler, hierna te noemen 'Gebruiker'. Door toegang te krijgen tot. registratie en / of gebruik van de website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle spellen met ons via elk apparaat, inclusief downloadbare applicaties op een mobiel apparaat en blijven van kracht zolang de geregistreerde account actief blijft.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een gedeelte van de site gaat gebruiken.

1.3. Casino Secret Limited is gelicentieerd en gereguleerd om haar diensten te verlenen onder de volgende licenties door de Malta Gaming Authority (MGA), Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta. Deze licenties machtigen ons om online gok- en kansspeldiensten aan te bieden via de site ("de diensten"):

Licentienummer - MGA / B2C / 259 / 2014 uitgegeven op 1st augustus 2018

1.4. Elke verwijzing naar "u" en "van u" verwijst naar u, de gebruiker van de site.

1.5. Door op de registratiepagina op de knop 'Ik ga akkoord' te klikken, ga je ermee akkoord dat je deze Algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en bent gebonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn samengesteld uit:

- deze algemene voorwaarden;
- De Privacy- en cookiebeleid;
- alle algemene voorwaarden en / of regels met betrekking tot promoties, bonussen en speciale aanbiedingen die van tijd tot tijd van toepassing kunnen zijn;
- onze spel- en spelregels (inclusief, waar van toepassing, de Algemene Voorwaarden van specifieke promoties die van tijd tot tijd op de Site kunnen voorkomen en die te vinden zijn op de webpagina die is gewijd aan de specifieke promotie in het relevante gedeelte van de Site) ( de "Spelregels")

1.6. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, of niet door hen gebonden wilt zijn, dient u de Site onmiddellijk te verlaten. Als u de Site blijft gebruiken, betekent dit dat u deze Algemene voorwaarden accepteert.

 1. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de Algemene voorwaarden te wijzigen. We zullen ervoor zorgen dat belangrijke wijzigingen in de Algemene voorwaarden u van tevoren worden gemeld via een geschikte methode (bijvoorbeeld per e-mail of via een kennisgeving op de Website). Het wordt echter aanbevolen om de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u het met hen eens bent, en uw voortdurende gebruik van de Website wordt geacht uw aanvaarding te zijn van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen.

 1. INTERPRETATIE

3.1. In deze Algemene voorwaarden, tenzij de context anders vereist:

3.1.1. verwijzingen naar deze algemene voorwaarden bevatten verwijzingen naar deze voorwaarden en bepalingen die van tijd tot tijd op enigerlei wijze gevarieerd, aangevuld en / of vervangen kunnen worden;

3.1.2. In het geval dat er een conflict of inconsistentie is tussen de Algemene Voorwaarden en eventuele andere regels in het Privacybeleid, hebben deze Algemene Voorwaarden de overhand. In het geval dat er enige tegenstrijdigheid of inconsistentie is tussen deze Algemene Voorwaarden en de bonusvoorwaarden, prevaleren de Algemene voorwaarden van de bonus.

3.1.3. verwijzingen naar clausules of onderverdelingen zijn verwijzingen naar clausules en onderverdelingen van deze Algemene voorwaarden

3.1.4. clausule-kopjes zijn alleen ter referentie en hebben geen invloed op de interpretatie van deze algemene voorwaarden.

3.1.5. verwijzingen naar "weddenschappen" omvatten indien van toepassing een verwijzing naar "weddenschappen" en "inzetten";

3.1.6. verwijzingen naar servers of 'onze servers' omvatten, indien van toepassing, een verwijzing naar Casino Secret Limited-servers en naar externe servers die worden gebruikt om u onze Services op of via de Site te bieden;

 1. OPENING EN BEHEER VAN UW ACCOUNT

4.1. Om een ​​of meerdere inzetten op de Site te doen, moet u een account bij ons openen ("Account“). U kunt een account aanvragen om te openen door het online aanvraagformulier in te vullen op www.casinosecret.com. Het is alleen door het invullen van het volledige online aanvraagformulier op de bovengenoemde link dat u wordt beschouwd als een accounthouder en kunt spelen voor echt geld op de site.

4.2. Door een Account aan te vragen, verklaart en garandeert u ons dat:

4.2.1. u bent ten minste achttien (18) jaar oud of de leeftijd van wettelijke toestemming voor deelname aan de Services volgens de wetten van het rechtsgebied waarin u zich bevindt tijdens het gebruik van de Site, naargelang wat het hoogste is. U begrijpt dat het gebruik van onze Diensten niet geschikt is voor minderjarigen en dat u een minderjarige niet zult helpen om een ​​Account aan te vragen of te gebruiken;

4.2.2. u voldoet te allen tijde aan deze Algemene voorwaarden. Het is spelers verboden om accounts van of aan andere spelers te verkopen, over te dragen en te verwerven;

4.2.3. je zult op geen enkele manier misbruik maken van online gokken of gamen of een bonusaanbieding of ander promotieprogramma dat door ons wordt aangeboden;

4.2.4. alle informatie die u door ons wordt verstrekt, hetzij op aanvraag voor een account, vervolgens of in verband met uw account (inclusief, maar niet beperkt tot, naam, achternaam, geboortedatum, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer) is volledig , accuraat, actueel en niet misleidend en dat u ons onmiddellijk zult informeren als er enige wijziging in dergelijke informatie is;

4.2.5. je hebt geaccepteerd om informatie te ontvangen over bonusaanbiedingen en andere informatie van Casino Secret Limited (zoals gedefinieerd in clausule 4.3) Mocht je niet op de hoogte willen worden gehouden van de bonus en andere aanbiedingen, dan heb je het recht om je af te melden door de link te volgen en de stappen beschreven in onze Privacy- en cookiebeleid;

4.2.6. u begrijpt dat er een risico bestaat dat u geld verliest door te gokken of spellen op de site te spelen en dat u volledig verantwoordelijk bent voor eventuele verliezen;

4.2.7. u heeft nog geen Account bij ons, laat uw Account opschorten of sluiten door ons in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden of zijn momenteel zelf uitgesloten;

4.2.8. u mag geen onredelijke verwachtingen hebben van de winsten die u kunt behalen door te gokken op de site. U erkent en begrijpt dat een klein aantal klanten aan een gokverslaving lijdt en vaak professionele hulp nodig heeft om hun verslaving aan te pakken en te overwinnen. Raadpleeg onze Responsible Gaming pagina, beschikbaar via een link onderaan elke pagina van de site, om vertrouwd te raken met de verantwoorde spelmaatregelen die door ons worden aangeboden en voor een lijst van lokale organisaties die u mogelijk kunnen helpen;

4.2.9. dat de bron van alle gelden die u op de Site gebruikt niet illegaal is en dat u de Site niet zult gebruiken voor onwettige of frauduleuze activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het witwassen van geld onder de wetten van een rechtsgebied dat op u van toepassing is. U verklaart bovendien dat u geen weddenschappen op de Site zult plaatsen op evenementen waarbij u direct of indirect betrokken bent bij welke hoedanigheid dan ook of waarover u informatie hebt verkregen via onethische of illegale middelen dan ook;

4.2.10. u erkent en begrijpt dat strafrechtelijke en / of civielrechtelijke procedures tegen u en andere personen kunnen worden ingesteld in verband met uw betrokkenheid bij een van de bovengenoemde activiteiten, en wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht door te geven, alle informatie aan de bevoegde autoriteiten voor verder onderzoek in het geval dat een van de bovenstaande activiteiten wordt vermoed of anderszins gekoppeld aan uw account en zonder u op de hoogte te stellen van onze intentie om dit te doen. U merkt op dat wij bij de geringste aanwijzing van transacties en / of activiteiten die wijzen op mogelijk witwassen van geld aan de relevante autoriteiten zullen rapporteren. U stemt er hierbij mee in afstand te doen van alle rechten die u hebt, al dan niet in rechte, van welke aard en in welk rechtsgebied dan ook, in verband met dergelijke openbaarmaking. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om fondsen aan te houden waarvan wij vermoeden dat deze verband houden met onwettige of frauduleuze activiteiten en we zijn niet verplicht om u een reden te geven om dit te doen.

4.3. U mag geen Account aanvragen of een van onze Services gebruiken als u of een van uw gezinsleden de afgelopen twee jaar medewerker bent geweest van Casino Secret Ltd. Voor de toepassing van deze clausule 4.3 omvat "werknemer" derde contractanten, zoals licentiegevers, softwareleveranciers, ontwikkelaars of partners en al die personen op welke manier dan ook verbonden aan een lid van Casino Secret Ltd.

4.4. U mag een Account niet aanvragen of openen als u niet als principaal optreedt en handelt in naam van iemand anders of voor iemand anders voordeel.

4.5 We behouden ons het recht voor om een ​​Account te sluiten en om het saldo op die Account te behouden als we een redelijk vermoeden hebben dat de Account wordt gebruikt of beheerd door een andere persoon dan de persoon die is aangeduid als de geregistreerde accounthouder en / of waar we redelijkerwijs van kunnen hebben. verdenking dat het account op frauduleuze wijze wordt gebruikt of anderszins in verband met een of meer marketingfilialen van Casino Secret Ltd.

4.6. Behalve zoals specifiek vermeld in 4.7 hieronder, kunnen tegoeden die zijn gestort in één account niet worden overgedragen naar een andere account.

4.7. U mag slechts één Account bij ons houden op elk willekeurig moment. We behouden ons het recht voor om meerdere accounts die op dezelfde naam zijn geopend of op een manier die naar dezelfde persoon kan worden verwezen, te sluiten. Naar eigen goeddunken van Casino Secret Limited en in het geval dat wij van mening zijn dat meerdere accounts met een echte fout zijn geopend, kunnen we overeenkomen om één account te crediteren die u bij ons hebt geopend met het resterende saldo op uw extra account (s). Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat er fraude is gepleegd of gepoogd, behouden we ons het recht voor om een ​​gerelateerde transactie, een bonus of een andere promotie te annuleren, zonder afbreuk te doen aan enige andere actie. In deze Algemene voorwaarden wordt een verwijzing naar 'fraude' geacht ook 'bonusmisbruik' te omvatten. Bonusmisbruik omvat, maar is niet beperkt tot, het openen van meer dan één account om een ​​extra bonus of voordeel te claimen. Er kan slechts één account per IP-adres en / of computerapparaat worden geopend.

4.8. U mag niet toestaan ​​dat een derde uw account gebruikt en u bent volledig aansprakelijk voor eventuele verliezen die een derde partij op uw account heeft geleden. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt dat een derde toegang heeft gekregen tot uw Account en u ons volledig zult helpen bij ons onderzoek naar de kwestie.

4.9. U begrijpt dat geld dat op uw account wordt gestort geen rente oplevert en u moet Casino Secret Limited niet als een financiële of bankinstelling beschouwen.

4.10. U begrijpt en aanvaardt dat Casino Secret Limited strikt het gebruik van robotachtige, geautomatiseerde, mechanische, elektronische of andere apparaten verbiedt om geautomatiseerde beslissingen te nemen in een game of met betrekking tot een weddenschap op de Site, ongeacht of een dergelijk gebruik is geprobeerd of door u is beïnvloed of door derden. Als we een redelijk vermoeden hebben dat een dergelijk apparaat op de Site wordt gebruikt, behouden we ons het recht voor om elke weddenschap of inzet waarvan het vermoedt dat het is gemaakt met behulp van een dergelijk apparaat, ongeldig te verklaren en / of elke klant uit te sluiten van promoties of wedstrijden waarin het vermoedt dat een dergelijk apparaat is gebruikt en / of de betreffende Account opschort in afwachting van onderzoek naar de kwestie en / of het Account naar eigen goeddunken beëindigt. Wij beschouwen het gebruik van dergelijke apparaten als frauduleus en behouden zich het recht voor om in dat geval geen saldo op het account te restitueren op het moment van beëindiging en om in behandeling zijnde weddenschappen of games te annuleren.

4.11. U begrijpt en aanvaardt dat het u verboden is middelen te gebruiken die zijn ontworpen om een ​​speler een oneerlijk voordeel te bieden. Dergelijke verboden bronnen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot softwaretoepassingen en databases van derden, evenals websites, web-gebaseerde databases, abonnementsdiensten en de hulp van een andere persoon, ongeacht of die persoon ook de houder is van een Casino Secret Limited-account. Een 'oneerlijk voordeel' wordt gedefinieerd als het gebruik van gameplaytechnieken, zoals het tellen van kaarten, Casino Secret Limited kan het account beëindigen en het saldo inhouden van elke speler die een oneerlijk voordeel geniet.

4.12. Casino Secret Limited behoudt zich het recht voor om een ​​account te beëindigen, een speler te verbannen en al het geld te behouden waar die speler redelijkerwijs wordt verdacht van deelname aan, of anderen te helpen met bezighouden, vals spelen en frauduleuze activiteiten, voorbeelden van het gebruik van gestolen of vervalste creditcards of rekeningnummers, chip dumping, valsheid in geschrifte, collusie en indiening van gegevens of documenten die zijn vervalst, gestolen of anderszins verduisterd.

4.13 Casino Secret Limited behoudt zich het recht voor om een ​​account te beëindigen, een speler te verbannen, alle fondsen te behouden en alle lopende weddenschappen als verloren te beschouwen, waarbij die speler redelijkerwijs wordt verdacht betrokken te zijn bij pogingen tot omkoping.

4.14. U begrijpt en aanvaardt dat wij niet garanderen dat uw gebruik van de Site legaal is in welk rechtsgebied dan ook en dat het uw verantwoordelijkheid is om de legaliteit van uw acties te verzekeren. We kunnen u geen juridisch advies geven over de legaliteit van internetgokken in uw rechtsgebied, noch kunnen wij enige aansprakelijkheid aanvaarden voor enige straf die u wordt opgelegd door enige relevante autoriteit als gevolg van het illegale gebruik van de site. Wij verzoeken u om uw eigen stappen te nemen om de wettigheid of anderszins vast te stellen in het rechtsgebied waarin u zich bevindt voordat u probeert toegang te krijgen tot en te spelen op onze Site.

4.15. U dient geen Account aan te vragen of te openen als u zich bevindt in een rechtsgebied waarin het aanvragen of openen van een Account en / of het gebruik van onze Services onwettig is of in strijd is met toepasselijke regelgeving ("Verboden Jurisdictie"). Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit niet het geval is. We behouden ons het recht voor om uw account onmiddellijk te schorsen als we ontdekken dat uw account is geopend of wordt gebruikt vanuit een verboden rechtsgebied.

4.16 Een Casino Secret Limited-account mag alleen door een persoon worden gehouden. Voor alle duidelijkheid, bedrijfsrekeningen zijn niet toegestaan.

4.17. We behouden ons het recht voor om te allen tijde een Casino Secret Limited-account zonder voorafgaande kennisgeving, het recht, de aansprakelijkheid en / of de werking van een Casino Secret Limited-account over te dragen aan een andere rechtspersoon, onder voorbehoud van Casino Secret Limited die de nakoming van de overgedragen aansprakelijkheid garandeert .

 1. IDENTIFICEER JEZELF

5.1. Wanneer u zich aanmeldt voor een Account en op elk moment terwijl u een Account bij ons hebt, accepteert u dat we mogelijk:

5.1.1. u om bewijs van uw identiteit, leeftijd en herkomst van fondsen vragen en, zelfs als uw account is geopend, om dit op elk gewenst moment te blokkeren als we niet tevreden zijn met de informatie die u ons hebt verstrekt of in het geval dat er vertraging is bij het verstrekken van de gevraagde informatie;

5.1.2. een foto van u vragen met uw kleurenidentificatiedocument (en) waar we twijfels hebben over de juistheid van de identiteit van de accounthouder;

5.1.3. vernietig en retourneer alle geplaatste inzetten en om uw spel te verbieden totdat uw identiteit, leeftijd en / of herkomst van fondsen naar onze tevredenheid is geverifieerd.

5.1.4 beëindigt uw account met onmiddellijke ingang en behoudt alle gelden op de account in het geval dat er een redelijk vermoeden bestaat van frauduleuze activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, verstrekking van frauduleuze persoonlijke gegevens, vervalste, gewijzigde of gestolen identiteit of financiële documenten of registratie van meerdere accounts.

5.2. Casino Secret Limited accepteert alleen kleurenkopieën van identificatiedocumenten.

5.3. Documentatie dient te worden verzonden naar kyc@casinosecret.com of via onze website (inloggen vereist) op de pagina Documenten via het gedeelte "Mijn account". We raden aan dat alle spelers ons hun officiële persoonlijke identificatiedocumenten sturen bij registratie van hun account.

5.4. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken controles uit te voeren op geregistreerde gegevens van aanvragers en spelers om de juistheid van de verstrekte informatie te garanderen en we hebben het recht om verdere bewijzen te vragen over de leeftijd van een aanvrager, de mogelijkheid om wettelijk een contract met ons aan te gaan, van verblijf of enige andere informatie in de toekomst.

 1. JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE

6.1. De persoonlijke informatie die wij ons voorbehouden voor registratie is: voornaam; achternaam; geslacht; geboortedatum; woonplaats; e-mailadres; telefoonnummer; taal, valuta, paspoort of ID-kaartnummer en wachtwoord. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle door u verstrekte gegevens op het registratieformulier juist zijn en worden bijgewerkt, omdat we volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om de door u ingevoerde gegevens te controleren met identiteits- en betalingsdocumenten om te verifiëren jouw identiteit. U kunt op elk gewenst moment enkele van uw persoonlijke gegevens in het gedeelte 'Mijn account' van de Site openen en bewerken of contact opnemen met de klantenservice. U kunt op elk moment ook de gegevens van een bankpas of creditcard verwijderen en / of een nieuwe kaart registreren. Als u ons niet over dergelijke wijzigingen informeert, kan dit ertoe leiden dat transacties worden geweigerd door uw bank, opbouwvereniging of creditcardmaatschappij en accepteren wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor transacties die worden geweigerd als gevolg van uw verzuim om ons de juiste persoonlijke gegevens te verstrekken. details. Het is ook uw verantwoordelijkheid om uw bankpas en / of creditcard te beschermen tegen verlies of diefstal en u dient onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice als uw kaart verloren of gestolen is. Houd er rekening mee dat uw voornaam, achternaam en geboortedatum zoals deze oorspronkelijk bij de registratie zijn ingevoerd, niet mogen worden gewijzigd, tenzij u ons naar genoegen aantoont dat deze en alle andere persoonlijke gegevens wettelijk zijn gewijzigd volgens de wetten van het rechtsgebied waarin u woont. Verder is een nieuw adres vereist om het adres te wijzigen dat u oorspronkelijk bij de registratie hebt opgegeven. Bovendien kunnen er geen wijzigingen worden aangebracht in uw gebruikersnaam zoals deze oorspronkelijk werd ingevoerd bij de registratie.

6.2. In het geval dat een gebruikersnaam vereist is, mag de gebruikersnaam die u kiest niet obsceen, bedreigend, bedreigend, racistisch, beledigend, geringschattend, lasterlijk zijn of in strijd zijn met enig intellectueel eigendom of eigendomsrechten van een derde partij en als we kijken naar onze enige en absolute discretie, dat de door u geselecteerde gebruikersnaam ongepast is, behouden wij ons het recht voor om uw gebruik van een dergelijke gebruikersnaam op elk gewenst moment te weigeren en te voorkomen, met of zonder kennisgeving aan u.

6.3. Nadat u bij ons een Account hebt aangemaakt, moet u vervolgens uw e-mailadres en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot uw Account en gebruik te maken van onze Services. Uw e-mailadres en wachtwoord mogen niet bekend worden gemaakt aan derden en u bent zelf verantwoordelijk voor alle acties die plaatsvinden als gevolg van toegang tot de Service via uw e-mailadres en wachtwoord. In een dergelijk geval aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het toestaan ​​van dergelijke toegang en activiteit en, zonder af te wijken van de algemeenheid van enige andere hierin opgenomen vrijwaring, vrijwaart en vrijwaart Casino Secret Limited voor alle schade die hieruit voortvloeit. Elke schending van deze algemene voorwaarden door iemand aan wie u uw wachtwoord bekendmaakt, wordt door u als een inbreuk beschouwd.

6.4. In het geval dat u uw wachtwoord vergeet, of dat uw wachtwoord wordt, of u vermoedt dat het mogelijk bekend wordt bij een niet-geautoriseerde gebruiker, zult u ons onmiddellijk op de hoogte brengen van een dergelijk evenement.

6.5. Na vijf opeenvolgende onjuiste aanmeldingen bij het inloggen, wordt uw account om veiligheidsredenen tijdelijk opgeschort en zullen we u vragen over beveiliging moeten stellen en / of ons een officieel identiteitsbewijs met foto moeten sturen, zijnde een nationale identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. om het account opnieuw te activeren.

6.6. We behouden ons het recht voor om uw wachtwoord en / of accountnaam te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen en we zullen u op de hoogte houden van alle wijzigingen die u hieraan hebt aangebracht door gebruik te maken van de contactgegevens die u ons hebt verstrekt.

6.7. We gaan ervan uit dat elke transactie die wordt ondernomen nadat een correcte en overeenkomende gebruikersnaam en wachtwoord zijn ingevoerd, door de rechtmatige accounthouder is gedaan en daarom geldig is. Voor zover toegestaan ​​door de wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt als gevolg van ongeoorloofd gebruik of misbruik van uw persoonlijke gegevens. Om u en ons te beschermen tegen identiteitsfraude, behouden we ons het recht voor om te allen tijde een bevredigend identiteitsbewijs met een foto te vragen (kopie van een geldig paspoort / identiteitskaart / identiteitsbewijs / rijbewijs) en / of een kopie van alle gebruikte kaarten en / of bewijs van adres (recente energierekening of bank- / creditcardafschrift). Het niet verstrekken van dergelijke documentatie kan leiden tot opschorting van de Account.

6.8. We zullen strikte veiligheidsmaatregelen treffen om de veiligheid van de persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. U bent als enige verantwoordelijk voor de beveiliging en het geheimhouden van uw aanmeldingsgegevens en voor alle acties die plaatsvinden als gevolg van toegang tot de Services via uw aanmeldingsgegevens.

6.9. Uw persoonlijke informatie is strikt vertrouwelijk en zal door ons worden gebruikt om uw account in te stellen en te beheren, om klantprofielen op te stellen en om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de services die beschikbaar zijn op de site. Als u zich hebt 'aangemeld' om bonusaanbiedingen en andere informatie van Casino Secret Limited te ontvangen, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u directmarketing-e-mails, brieven per post, sms-berichten en promotionele telefoontjes (dit zijn geautomatiseerde oproepen) met betrekking tot nieuwe producten en / of aanbiedingen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. U kunt dergelijke direct marketing-e-mails, brieven per post, sms-berichten en promotionele telefoontjes ontvangen als u eenmaal een account bij ons hebt geregistreerd, zelfs als u geen weddenschappen heeft geplaatst of geld op uw account heeft gestort. Zie onze Privacy- en cookiebeleid voor informatie over hoe u zich kunt afmelden.

6.10. We behouden ons het recht voor om persoonlijke informatie door te geven aan derden, zoals derdebetalers, overheidsinstellingen, waar we worden gevraagd of verplicht om dit te doen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures, rechtbanken bestelling of overheidsverzoek, met name wanneer dit nodig is om een ​​misdrijf te detecteren of anderszins te voorkomen.

6.11. Aanvullende informatie die wordt gebruikt om een ​​snelle en effectieve service op de Site te bieden, wordt meestal verzameld via het gebruik van cookies. Verdere informatie over ons gebruik van uw persoonlijke informatie is te vinden in onze Privacy- en cookiebeleid .

 1. GEACCEPTEERDE VALUTA

7.1. Transacties kunnen een aantal toegestane valuta's worden gemaakt en er wordt een selectie gemaakt bij registratie. Transacties worden uitgevoerd in de valuta die u selecteert wanneer u uw account voor de eerste keer opent, tenzij u een andere voorkeur aangeeft bij het uitvoeren van een betaling of anderszins wanneer u een betaling van ons ontvangt. We behouden ons het recht voor om transacties op onze site te laten berekenen in meerdere valuta's. We gebruiken de ECB-dagkoers op het opgegeven tijdstip of het huidige tarief (+/- 15 minuten), zoals aangegeven door xe.com op de datum waarop we betalingen aan u uitvoeren of wanneer we betalingen van u ontvangen. U erkent hierbij dat wij geen enkele verantwoordelijkheid kunnen dragen voor valutaschommelingen bij het maken van dergelijke conversies. We behouden ons het recht voor naar eigen inzicht valuta-opties toe te voegen of te verwijderen. We behouden ons bovendien het recht voor om het plaatsen of uitbetalen van inzetten en / of overwinningen in bepaalde valuta's te schorsen en het saldo te betalen in de valuta die overeenkomt met uw accountkeuze.

 1. Stortingen en opnames

8.1. Wanneer u een Account opent, vragen wij u een minimale storting te doen voordat u kunt gokken of spelen. De geaccepteerde minimale storting bedraagt ​​ongeveer 10 Euro's (en elk ander valutadequivalent), maar wij behouden ons het recht voor dit minimumbedrag te allen tijde te wijzigen als we dit gepast achten. De minimale storting die u kunt doen, wordt aangegeven in de kassier op het moment dat u besluit om een ​​betaling aan ons uit te voeren. U kunt op elk gewenst moment online storten met uw bankpas of creditcard, e-wallet, pre-paid voucher of via bankoverschrijving. Contant geld en / of cheques zijn geen geaccepteerde aanbetalingsmethode. Bepaalde betaalmethoden zijn mogelijk niet voor u beschikbaar, afhankelijk van bepaalde factoren, zoals rechtsgebied en valuta. De beschikbare methoden in uw rechtsgebied verschijnen als een lijst wanneer u op "Krediet" klikt.

8.2. We behouden ons het recht voor om nadere informatie en documentatie over uw leeftijd, identiteit en woonplaats te vragen na elke aanbetaling of voorafgaand aan een opname, met name voorafgaand aan uw eerste intrekking, om uw identiteit te bewijzen voordat wij geld aan u vrijgeven. We behouden ons ook het recht voor om dergelijke informatie en documentatie over elke persoon die een aanbetaling op uw account aanbrengt, aan te vragen. Dergelijke informatie en documentatie (zoals rijbewijs, identiteitsbewijs, bank / creditcardafschrift) stellen ons in staat na te gaan of de persoonlijke gegevens die tijdens uw registratie zijn verstrekt, overeenkomen met wat op het document staat. In het geval dat deze gegevens anders zijn, behouden we ons het recht voor om de weddenschappen samen met de betaling van het rekeningsaldo aan u te annuleren, tenzij u op een andere manier uw recht op het saldo kunt aantonen.

8.3. Stortingen op uw Casino Secret Limited-account moeten evenredig zijn aan het spel. Daarom is er, indien in Casino Secret Limited discretie, sprake van verdenking van misbruik (bijvoorbeeld wanneer een gestort bedrag niet is gebruikt voor een passend niveau van gameplay en de gebruiker vervolgens een opnameverzoek in verband met dat gedeponeerde bedrag doet of waar we vermoed dat u misbruik maakt van wisselkoersschommelingen), behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken de betreffende aanbetaling (en) geheel of gedeeltelijk te annuleren, alle kosten die daarmee gepaard zijn gegaan in te trekken en het Casino Secret Limited te sluiten account voor onbepaalde tijd. We behouden ons verder het recht voor om in dergelijke gevallen een bevredigend bewijs van storting en aanvullende exemplaren van persoonlijke identificatie te vragen en te verkrijgen voorafgaand aan het verwerken van een opnameverzoek, waarbij de verwerking van een dergelijk verzoek volledig ter discretie van Casino Secret Limited is.

8.4. Het is uw verantwoordelijkheid om onze klantenservice onmiddellijk op de hoogte te stellen als er ten onrechte tegoeden op uw account worden bijgeschreven. Als het fonds ten onrechte wordt gecrediteerd, kan dat geld worden bevroren en uiteindelijk door ons worden achtergehouden. We behouden ons bovendien het recht voor om alle geplaatste transacties waarbij ze zijn gebruikt te annuleren, inclusief gerelateerde winsten die per vergissing zijn uitbetaald. Wij behouden ons het recht voor om eventuele latere winsten die u verschuldigd bent te verrekenen met deze aansprakelijkheid.

8.5. Onder voorbehoud van 8.2, 8.3 en 8.4 kunnen fondsen op elk moment worden opgenomen, behalve wanneer u een bonus die u hebt ontvangen nog niet volledig hebt ontgrendeld. Voor de regels rond het ontgrendelen van bonussen, zie het relevante gedeelte van de bonusvoorwaarden en -voorwaarden, evenals de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op specifieke promoties die te vinden zijn op de startpagina van de promotie op de site.

8.6. Onderhevig aan deze Algemene voorwaarden, waaronder, maar niet beperkt tot, clausule 8.10, kunt u op elk gewenst moment geld opnemen van uw account tot uw huidige beschikbare saldo.

8.7. In overeenstemming met ons antifraudebeleid behouden wij ons het recht voor om elke gevraagde schenking gedeeltelijk of volledig te betalen via dezelfde betaalmethode via welke een of meer stortingen hebben plaatsgevonden. We behouden ons bovendien het recht voor om de gevraagde opname rechtstreeks op uw bankrekening te storten.

8.8. We behouden ons het recht voor om een ​​vergoeding te vragen voor opnames, dit wordt momenteel geheven bij opnames van lage waarde of bij daaropvolgende opnames na de eerste in een bepaalde week. Als een vergoeding op een opname moet worden toegepast, wordt het bedrag in de kassier getoond voordat het opnameverzoek wordt bevestigd. De vergoeding wordt automatisch van uw rekeningsaldo afgetrokken als u ervoor kiest om door te gaan met de transactie. We behouden ons het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen als u een opname doet waarvoor een aanbetaling niet is gedaan, extra bankkosten in verband met gedane betalingen kunnen in dit geval aan u worden doorberekend. Het minimumbedrag dat u mag opnemen, is afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u gebruikt om het geld op te nemen.

8.9. Minimale en maximale opnamebedragen zijn van toepassing op opnames gemaakt met een bankpas / creditcard. Deze limieten variëren afhankelijk van de kaartaanbieder en worden duidelijk weergegeven wanneer u geld opneemt van uw Casino Secret Limited-account. Opnames met een bankpas of creditcard kunnen alleen worden gedaan naar de kaart die u op uw account hebt geregistreerd en waarmee u geld hebt gestort. Contant geld en / of cheques zijn geen geaccepteerde opnamemethode.

8.10. In het geval van een promotiecampagne of competitie, waarvoor wij een bedrag op uw Rekening boeken, heeft u alleen recht op het gebruik van dit bedrag met als enig doel het doen van inzetten op de Site. U hebt niet het recht om dergelijke bedragen in te trekken, tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden van de promotiecampagne of wedstrijd. We behouden ons het recht voor om deze bedragen terug te vorderen als u deze niet gebruikt om één of meerdere inzetten op de Site te plaatsen tijdens de periode die in de promotie wordt vermeld.

8.11. Casino Secret Limited behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de limieten en drempels voor storting en opname te wijzigen op voorwaarde dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

8.12. Houd er rekening mee dat een lijst met uw transactierecords zich bevindt in het gedeelte 'Mijn account' van uw Casino Secret Limited-account.

 1. TRANSACTIEKOSTEN

9.1. Houd er rekening mee dat we een aanbetaling kunnen toepassen voor aanbetalingen via bankpas of creditcard voor bedragen van minder dan een bepaalde waarde (deze behandelingskosten mogen niet meer bedragen dan 2% van het gestorte bedrag, niettemin behouden wij ons het recht voor om te verhogen de lading moeten we zo passend achten). Als er een vergoeding van toepassing is op de aanbetaling, wordt dit duidelijk aangegeven op het moment van betaling in onze kassier. Opnames van uw rekening kunnen te allen tijde worden opgevraagd mits alle betalingen zijn gedaan.

 1. GEBRUIK VAN UW ACCOUNT

10.1. Je kunt gratis spellen spelen op onze site met of zonder een account aan te maken, maar alleen als het legaal voor je zou zijn om dat te doen, mocht je op onze site spelen met een account voor echt geld. Je kunt Live Casino gratis spelen op onze site nadat je een account hebt aangemaakt.

10.2. Inzetten zijn alleen geldig als ze worden geaccepteerd door onze servers. Tot acceptatie van de inzet door onze server vormt alle informatie die wordt weergegeven met betrekking tot een weddenschap of een spel een uitnodiging om te spelen en / of alleen in te zetten.

10.3. Alle weddenschappen afgesloten met Casino Secret Limited worden beschouwd als geplaatst en ontvangen op Malta. Elk contract tussen Casino Secret Limited en de klant wordt geacht te zijn gevormd op Malta.

10.4. Om een ​​weddenschap te plaatsen, moet u voldoende saldo op uw account hebben.

10.5. Alleen inzetten geplaatst vanuit uw account worden geaccepteerd en alle winsten die u maakt met behulp van onze services worden bijgeschreven op uw account. Onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden kunt u stortingen of opnames maken via uw "Mijn Account" -pagina.

10.6. We behouden ons het recht voor om onze inzet (en) te weigeren of te beperken naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook. In omstandigheden waarin een weddenschap door ons wordt geacht te zijn of wordt ongeldig verklaard, wordt een bedrag dat van uw rekening is afgetrokken met betrekking tot die weddenschap op uw account gestort.

10.7. We voeren beveiligingscontroles uit bij willekeurige gelegenheden en naar eigen goeddunken. U accepteert dat we aanvullende informatie kunnen vragen in geval van een beveiligingscontrole en dat we uw account kunnen opschorten en / of beëindigen, uw registratie kunnen registreren of uw betaling kunnen weigeren totdat we de juiste informatie hebben ontvangen die we hebben aangevraagd.

10.8. Elke inactieve Account waar uw saldo wordt bewaard, zal regelmatig worden herzien en we zullen proberen u per e-mail op uw geregistreerde e-mailadres op de hoogte te stellen van het resterende bedrag op uw Account. Mocht een account inactief blijven (geen gameplay, transacties, geldige opnames of stortingen) gedurende een periode van ten minste 12 maanden, dan wordt het door ons geclassificeerd als 'inactief' en een maximale administratieve vergoeding van 5 EUR (of een gelijk bedrag in een willekeurige andere beschikbare valuta) per maand wordt daarna van uw rekening afgetrokken. U ontvangt ten minste dertig (30) dagen vóór de eerste aftrekking bericht per e-mail. De inhoudingen kunnen worden bekeken in uw account onder 'Transactiegeschiedenis'. De inhoudingen houden op als u uw account opnieuw activeert, maar de administratiekosten die al zijn ingehouden, worden niet terugbetaald. U kunt uw account opnieuw activeren door een of meerdere inzetten of transacties uit te voeren, inclusief een geldige opname of storting. U bent te allen tijde vrij om geld op te nemen waar u recht op hebt en dat door ons op uw Account wordt aangehouden.

10.9. We behouden ons het recht voor om het resterende bedrag op een account over te boeken, waarvoor gedurende een periode van 5 jaar geen transacties zijn geregistreerd. Tegoeden die zijn overgemaakt aan het Casino Secret of een derde partij van onze keuze, worden verbeurd verklaard en gebruikt voor het financieren van verantwoord spelen, en het account zal worden gesloten.

10.10. We behouden ons het recht voor om het gebruik van alle en / of alle gok- en speldiensten op elk moment en zonder kennisgeving of compensatie te wijzigen, op te schorten of in te trekken, op voorwaarde dat wordt voldaan aan onze wettelijke vereisten en de nakoming van alle uitstaande verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden .10.11. Casino Secret Limited behoudt zich het recht voor om elke weddenschap ongeldig te verklaren als deze illegaal wordt of als we anders verboden zijn om de weddenschap te sluiten volgens enige wet of regelgeving in welk rechtsgebied dan ook.

 1. CASINO, SPELLEN EN REGELS

11.1. Casino Secret Limited Casino (onze web-gebaseerde casinoservice) wordt mogelijk gemaakt door de casino-softwareleveranciers zoals vermeld in clausule 1.3 van deze Algemene voorwaarden ('Onze providers').

11.2. Onze Aanbieders behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de beschikbare spellen in het Casino en de uitbetalingspercentages die van toepassing zijn op die spellen. Het uitbetalingspercentage van elk spel kan worden bekeken door te klikken op Help of Informatie (meestal gemarkeerd met een vraagteken of een (i) in elk spel of op de pagina Winnings per maand.) Het is uw verantwoordelijkheid om het uitbetalingspercentage te vermelden dat van toepassing is. naar elke game in elke sessie voorafgaand aan het plaatsen van een inzet of inzet.

11.3. Casino Secret Limited accepteert en erkent geen enkele aansprakelijkheid voor transacties met, van en / of met het Live Casino-product, met uitzondering van fondsen die worden betaald aan en / of van uw Casino Secret Limited Account bij gebruik van het Live Casino-product in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.

11.4. Door te spelen in Casino Secret Limited garandeert u dat u bekend bent met de regels van elk spel waaraan u deelneemt en erkent u dat de spelregels beschikbaar zijn op de site en / of in de Help-sectie van elk spel. Alle spelregels vormen een essentieel onderdeel van deze Algemene voorwaarden.

11.5. In het geval dat u tijdens een spel uw internetverbinding verliest, wordt het spel hervat vanaf het moment dat de internetverbinding was verbroken toen u zich weer bij het spel aanmeldde. Bovendien kan een trage netwerkverbinding een storing in uw spelactiviteit veroorzaken die de goede voortgang van een spel of weddenschap zou kunnen voorkomen.

11.6. Als u van mening bent dat er een fout is in de betaaltafel of gaming-software, neem dan contact op met de klantenservice op support@casinosecret.com.

11.7. Mochten we vermoeden dat het primaire doel van een of meer overdrachten door u van uw Account bij ons naar onze flash of Live Casino is dat u profiteert van valutaschommelingen, behouden wij ons het recht voor om aanpassingen aan uw Account aan te brengen om eventuele winsten te verwijderen die u hebt gemaakt van de schommeling van de relevante valuta of valuta's. Casino Secret Limited kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen of financiële risico's als gevolg van valutaschommelingen tijdens de overdracht van geld tussen uw Casino Secret Limited Account en onze Casino's en u bent verantwoordelijk voor het overboeken van uw geld naar uw Casino Secret Limited Account zodra u klaar bent spelen in het casino.

11.8. Het maximale bedrag dat een speler kan winnen van een enkele weddenschap op een van onze casino / side games is € 500,000 of het equivalent in de valuta. Progressive Jackpot-spellen zijn specifiek uitgesloten van deze regel.

 1. TAX

12.1. Aangifte en betaling van alle toepasselijke belastingen en vergoedingen in verband met enige winst die aan u is toegekend en andere betalingen aan u zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Winsten kunnen niet worden overgedragen, vervangen of ingewisseld voor andere overwegingen.

 1. PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

13.1. Door een prijs en / of winst van ons te accepteren in een of meer spellen, stemt u onherroepelijk in met het gebruik van uw gebruikersnaam en / of uw voornaam plus de eerste initiaal van uw achternaam voor reclame- en promotiedoeleinden zonder enige aanvullende vergoeding. We kunnen ook contact met u opnemen om toestemming te vragen om verdere gegevens over u weer te geven voor reclame- en promotiedoeleinden.

 1. OPHANGING EN SLUITING

14.1. In het geval dat u een van deze voorwaarden overtreedt, behouden wij ons het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, kennisgeving of compensatie en onverminderd eventuele latere juridische procedures die kunnen worden ondernomen, uw account op te schorten of te sluiten, om de toegang tot alle of een deel van onze Services te weigeren, met name om te weigeren om weddenschappen of transacties te accepteren, of om promotionele aanbiedingen in afwachting van onderzoek en / of het sluiten van juridische procedures in te trekken. Elk positief saldo dat in uw Rekening bestaat in afwachting van onderzoek en / of na het afsluiten van een gerechtelijke procedure, kan worden gebruikt vanwege enige schade of sommen die u aan ons verschuldigd bent.

14.2. We behouden ons het recht voor volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten, waaronder de regering van Malta, de Malta Gaming Authority en de European Sports Security Association ("ESSA"), bij het onderzoeken van claims van illegale activiteiten op de site, inclusief waar we vermoeden u plaatst weddenschappen op evenementen waarbij u betrokken bent bij welke hoedanigheid dan ook.

 1. BEEINDIGING

15.1. Wij of u hebben het recht om deze Overeenkomst op elk moment te beëindigen. De sluiting van uw account betekent beëindiging van deze overeenkomst. In geval van een heractivering of heropening van uw Account door ons, zullen deze Gebruiksvoorwaarden opnieuw uw toegang tot en gebruik van de Site bepalen.

15.2 In geval van beëindiging door ons:

15.2.1 We behouden ons het recht voor om uw account met onmiddellijke ingang te sluiten en, bij een redelijk vermoeden dat u een fraudeur of schending van deze algemene voorwaarden of een andere illegale handeling hebt gepleegd of een andere persoon hebt bijgestaan, behouden wij ons het recht voor om niet te restitutie aan u saldo op uw account op het moment van beëindiging.

15.2.2. Als we besluiten om het saldo van uw account op het moment van beëindiging geheel of gedeeltelijk te retourneren, dient u contact met ons op te nemen na ontvangst van onze e-mail waarin u ons op de hoogte brengt van onze beslissing, waarbij u bevestigt dat u het toegestane bedrag wilt opnemen. waarvan het geld aan u wordt terugbetaald. Uw account zal worden gesloten.

15.3. In geval van beëindiging door u:

15.3.1. Het geld op accounts die zijn afgesloten met een positief saldo, wordt pas teruggestort als u een opnameverzoek heeft verzonden en ons de benodigde bankrekeninggegevens heeft verstrekt om het saldo aan u te retourneren. U kunt uw account via de site sluiten of u kunt verzoeken dat we uw account sluiten. In het geval van Accounts die gesloten zijn maar die openstaande / openstaande weddenschappen hebben, worden die openstaande / openstaande weddenschappen niet geannuleerd en is het uw verantwoordelijkheid contact op te nemen met support@casinosecret.com om uw winsten die voortvloeien uit de uitkomst van dergelijke weddenschappen zodra ze zijn afgehandeld.

15.4. Bij beëindiging van deze Overeenkomst door u of door u, gaat u akkoord en erkent u dat

- uw rechten om de software te gebruiken, zowel in download- als niet-downloadvorm, die eigendom is en / of door ons is gemaakt, of die door ons onder licentie wordt gebruikt en op of via de Site aan u beschikbaar wordt gesteld ("Software" ) - wordt onmiddellijk beëindigd, en
- u stopt met het gebruik van de Software, en
- u verwijdert en verwijdert de software permanent van uw computer, harde schijven, netwerken en ander opslagmateriaal.

15.5. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, door ons of door u, zijn wij, behalve voor zover specifiek anders bepaald en onderworpen aan rechten of verplichtingen die vóór de beëindiging zijn ontstaan, noch wij, noch u verdere verplichtingen ten opzichte van de ander.

15.6. Tenzij en totdat uw account wordt afgesloten door ons of door u, zoals hierboven aangegeven, is uw account niet gesloten.

 1. VRIJWARING

16.1. U aanvaardt om ons volledig te verdedigen en schadeloos te stellen (inclusief voor redelijke juridische kosten), onze vertegenwoordigers, directeuren, agenten en werknemers, samen met alle relevante Casino Secret Limited-bedrijven (inclusief voor redelijke juridische kosten) en hun vertegenwoordigers, directeuren, agenten en werknemers, tegen elke claim of klacht van een derde partij, veroorzaakt of als gevolg van een inbreuk op uw deel van deze Algemene voorwaarden of enig document hierin opgenomen als referentie, van een schending van uw kant van wetten of rechten van deze derden of van het gebruik door u van de Site of het gebruik van de Site door een andere persoon die uw persoonlijke gegevens gebruikt, al dan niet met uw toestemming.

 1. VERANTWOORD GOKKEN

17.1. We doen er alles aan om onze klanten een veilig en verantwoord platform te bieden om onze Services te gebruiken, en we zijn volledig toegewijd om onze klanten die verslaafd zijn geraakt aan gokken te helpen, of waarvan we denken dat ze mogelijk verslavend zijn in het omgaan met hun problemen en het verkrijgen van het advies en de hulp die ze nodig hebben.

17.2. Casino Secret Limited biedt een verscheidenheid aan hulpmiddelen om u te helpen bij het beheer van uw gokken, inclusief tijdelijke en permanente zelfuitsluiting en stortingslimieten. Raadpleeg onze website voor meer informatie over verantwoord gamen en hoe onze tools werken Responsible Gaming pagina die kan worden gevonden door te klikken op de Responsible Gaming-link onderaan op elke pagina op de Site.

17.3. Als u kiest voor zelfuitsluiting op de manier die wordt beschreven in clausule 17.2 hierboven, kunt u uw account NIET openen zolang de zelfuitsluiting duurt. In het belang van verantwoord gokken, zullen we u op uw verzoek blokkeren voor toegang tot uw account gedurende minimaal zes maanden. Onbepaalde weddenschappen of weddenschappen op het moment van uw zelfuitsluiting worden op de normale manier afgehandeld, volgens de normale tijdschalen en, indien van toepassing, de aan u betaalde winst. Accountblokken als gevolg van zelfuitsluiting kunnen niet ongedaan worden gemaakt tijdens de zelfuitsluitingsperiode die is afgesproken.

17.4. Door zelfuitsluiting aan te vragen, gaat u ermee akkoord om volledige en nauwkeurige persoonlijke gegevens te verstrekken, nu en in de toekomst, zodat uw toegang / gebruik van de Website kan worden beperkt. Als je ervoor kiest om zelf uit te sluiten, zullen we alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan je zelfuitsluiting.

17.5. Elk account dat wordt geblokkeerd door het gebruik van onze permanente zelfuitsluitingsprocedure kan niet worden gedeblokkeerd. We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat, als u permanente zelfuitsluiting bij onze Services hebt aangevraagd, u geen nieuwe Account bij ons kunt openen. In het geval dat u er echter in slaagt om een ​​nieuw Account te openen met behulp van valse gegevens of op gelijkaardige wijze, gaat u ermee akkoord dat alle aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die u later oploopt als gevolg van het gebruik van onze Services op u valt en niet vallen op Casino Secret Limited. Als we ons ervan bewust worden dat u valse gegevens of vergelijkbare middelen heeft gebruikt om een ​​account bij ons te openen, behouden we ons het recht voor om die account onmiddellijk te sluiten. Raadpleeg onze pagina over verantwoord gokken voor meer informatie over tijdelijke en permanente zelfuitsluiting en de andere tools voor verantwoord gamen die Casino Secret Limited aanbiedt.

17.6. Tijdens een periode van zelfuitsluiting sturen we u geen marketingmateriaal en accepteren wij geen stortingen of weddenschappen van u. We zullen uw account sluiten en u geld teruggeven, exclusief alle bedragen die dan mogelijk aan Casino Secret Limited verschuldigd zijn

17.7. Als u uw gokverslaving onder onze aandacht brengt, zullen we ons best doen u in contact te brengen met een of meer instanties of personen in het gebied waar u woont en gespecialiseerd zijn in het omgaan met kansspelen.

17.8. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw account te blokkeren of te sluiten en het saldo dat u in uw voordeel is terug te geven als we van mening zijn dat u een gokverslaving heeft en dat uw voortdurende gebruik van onze services schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn. Als u ons daarom verzoekt, kunnen we overeenkomen om een ​​saldo dat in uw voordeel staat terug te storten op een account dat niet uw gebruikelijke account is dat onder uw controle staat.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

18.1. Alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten op materiaal of inhoud (inclusief maar niet beperkt tot software, gegevens, applicaties, informatie, tekst, foto's, muziek, geluid, video's, grafische afbeeldingen, logo's, symbolen, illustraties en ander materiaal of bewegende afbeeldingen) op de Site ("Inhoud") is eigendom van ons of is aan ons in licentie gegeven door de eigenaar (s) van de rechten voor gebruik als onderdeel van de Services. Elk gebruik van dergelijke artikelen of rechten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar is niet toegestaan. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

18.2. U bent met name niet gerechtigd om, met betrekking tot enige Inhoud (geheel of gedeeltelijk), deel te nemen aan een van de hieronder vermelde verboden activiteiten (samen de "Verboden Activiteiten"):

18.2.1. te verkopen, toewijzen, in sublicentie geven of op enige andere manier door te geven aan derden of derden toegang te verlenen tenzij en voor zover uitdrukkelijk toegestaan; of

18.2.2. wijzigen, bewerken, wijzigen, herformatteren of op een andere manier aanpassen.

18.2.3. kopiëren, herdistribueren, reverse-engineeren of proberen toegang te krijgen tot de broncode voor welk doel dan ook;

18.2.4. om de Site te gebruiken op een onwettige manier of voor een onwettig doel, of op een manier die niet in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden.

18.3. In het geval dat u een van de verboden activiteiten uitvoert, bent u volledig aansprakelijk voor alle schade, kosten en uitgaven die hieruit voortvloeien.

18.4. We verlenen u een persoonlijk niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-toewijsbaar recht om de Inhoud via uw PC, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat te bekijken en te gebruiken voor privé, niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat u zich strikt aan deze Voorwaarden houdt en voorwaarden.

18.5. U mag de inhoud in ongewijzigde vorm kopiëren voor privégebruik op uw eigen pc, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat indien en voor zover dat kopiëren noodzakelijk is voor het juiste gebruik van onze diensten of de inhoud en dergelijk kopiëren is toegestaan ​​door de copyright-eigenaar.

18.6. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u onbevoegd gebruik of het kopiëren van Inhoud of een deel van de Site of ongeautoriseerde toegang tot de Site of andere ongeautoriseerde activiteiten bemerkt, inclusief maar niet beperkt tot Verboden Activiteit in verband met de Diensten door elke persoon (wettelijk of menselijk). U stemt ermee in dat u ons alle redelijke hulp zult geven bij elk onderzoek dat wij uitvoeren op basis van de informatie die u verstrekt. U verleent ons hierbij een eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor het reproduceren, overdragen, wijzigen, aanpassen en / of publiceren van door u aan ons verstrekte inhoud per e-mail of anderszins op de site, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u, tenzij u in een dergelijke communicatie anders hebt aangegeven.

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

19.1. Niets in deze Algemene voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Casino Secret Limited voor:

(a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers;

(b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

(c) alles wat Casino Secret Limited wettelijk niet is toegestaan ​​uit te sluiten in een toepasselijk rechtsgebied.

19.2. Onder voorbehoud van clausule 20.1 is Casino Secret Limited niet aansprakelijk voor:

19.2.1. alle verlies of schade opgelopen als gevolg van uw gebruik van de Site, inclusief in voorkomend geval, met betrekking tot verlies van zaken, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere verliezen (zelfs wanneer wij door u op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade);

19.2.2. enig verlies of enige schade die direct of indirect voortvloeit uit uw gebruik van een link naar een website die zich op de Site bevindt;

19.2.3. eventuele vertragingen of onderbrekingen van de Services, fouten in de aangeboden informatie of diensten (zoals het invoeren en verzenden van gegevens), verlies of beschadiging van gegevens of communicatie of lijnuitval, het per ongeluk verzenden van virussen of andere schadelijke agenten, ongeoorloofd gebruik of misbruik van uw account;

19.2.4. een softwarefout; of

19.2.5. indirecte schade of gevolgschade, hoe dan ook veroorzaakt; of

19.2.6. elke gebeurtenis van overmacht.

19.3. Behalve zoals uiteengezet in deze Algemene voorwaarden, zijn alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden geïmpliceerd door statuten of gewoonterecht, voor zover toegestaan ​​door de wet, uitgesloten van de Overeenkomst.

19.4. De inhoud van de websites van World Wide Web van Casino Secret Limited wordt aangeboden zoals ze zijn. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, wordt er geen enkele expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de pagina's. Casino Secret Limited behoudt zich het recht voor om op elk moment de pagina's te herzien of de toegang ertoe op te heffen.

19.5. Hoewel we alle redelijke maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat alle software en bestanden op de Site vrij zijn van computervirussen, kunnen en garanderen we niet dat de software en bestanden vrij zijn van dergelijke problemen. In geval van tijdelijke opschorting van alle of een deel van de Services, zullen we de Services zo snel als redelijkerwijs mogelijk is herstellen.

19.6. We kunnen de hele of een deel van de Services om welke reden dan ook naar eigen goeddunken tijdelijk opschorten. We kunnen, maar zullen niet verplicht zijn, u even veel opmerken als redelijkerwijs praktisch is.

 1. SOFTWAREFOUTEN

20.1. Elke softwarefout of storing die door Casino Secret Limited is of zal zijn opgetreden op een van zijn systemen of die is geleverd door een van zijn softwareleveranciers, maakt de weddenschap ongeldig. U hebt recht op het volledige bedrag van uw inzet in verband met een dergelijke weddenschap of spel. Casino Secret Limited sluit hierbij alle verdere aansprakelijkheid uit voor dergelijke softwarestoringen.

20.2. Elke gebruiker die een storing in de spel- en goksoftware detecteert, moet Casino Secret Limited op de hoogte stellen zodra de storing is ontdekt door contact op te nemen met support@casinosecret.com.

20.3. Casino Secret Limited kan alle nodige maatregelen nemen in geval van misbruik van een storing door een gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot het blokkeren van de betrokken betreffende Casino Secret Limited-account, het bevriezen van de fondsen en het inhouden en / of annuleren van de betaling van alle en alle winsten die direct of indirect voortvloeien uit de storing. Als er onvoldoende saldo op de Rekening staat, is Casino Secret Limited gerechtigd om het relevante openstaande bedrag te vorderen of anderszins toe te passen met betrekking tot winsten die bij vergissing zijn uitgekeerd en die een schuld van u zijn aan Casino Secret Limited totdat deze volledig en definitief is terugbetaald.

 1. RAMP HERSTEL

21.1. Hoewel het de bedoeling is dat de Site te allen tijde onder onze bestaande licenties zal werken, behouden wij ons het recht voor om de werking van de Site op elk gewenst moment naar een ander rechtsgebied over te zetten. In dit geval en afhankelijk van de structuur van Casino Secret Limited Group op dat moment, kunnen een of meer andere bedrijven in een ander rechtsgebied optreden als agent voor en diensten aan ons verlenen om ervoor te zorgen dat de Site voor u beschikbaar blijft, afhankelijk van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden en naleving van eventuele toepasselijke licentievoorwaarden.

 1. KLANTENSERVICE EN GESCHILLENRESOLUTIE

22.1. U kunt binnen 6 maanden contact met ons opnemen als u een vraag heeft met betrekking tot een transactie, betaling, opname of regeling of als u vragen hebt of hulp nodig hebt. Alle claims die na dit tijdstip worden gedaan, kunnen door ons naar eigen goeddunken niet in overweging worden genomen. Alle communicatie tussen accounthouders en ons kan worden geregistreerd om wettelijke redenen en voor veiligheids- en trainingsdoeleinden.

22.2. We tolereren geen afwijkend, beledigend of gewelddadig gedrag van u aan een van onze medewerkers. Als u zich op een dergelijke manier gedraagt ​​(die uitsluitend door ons wordt bepaald), behouden wij ons het recht voor om uw account op te schorten en / of te sluiten en / of andere maatregelen te nemen die geschikt worden geacht.

22.3. Als u klachten heeft, neem dan direct contact met ons op via onze klantenservice op support@casinosecret.com. We zullen ons uiterste best doen om een ​​gemelde kwestie snel en binnen maximaal 10 dagen na ontvangst van uw klacht op te lossen.

22.4. Als u niet tevreden bent, kunt u uw claim voor toewijzing verwijzen naar een dienst voor alternatieve geschillenbeslechting. Als u in de EU woont, kunt u deze service gratis gebruiken. Online geschillenbeslechting (Online Dispute Resolution -ODR). Het ODR-platform helpt bij het oplossen van uw klacht door de communicatie tussen partijen te vergemakkelijken. Niet-EU-ingezetenen kunnen klachten rechtstreeks richten aan de MGA (Malta Gaming Authority): e-mail: support.mga@mga.org.mt Adres: Malta Gaming Authority, Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001 , Malta Tel: + 356 2546 9000

 1. ALGEMEEN

23.1. Als we onze rechten onder deze Algemene voorwaarden vertragen of nalaten, betekent dit niet dat we de rechten verliezen die door hen worden geboden wanneer vastgestelde tijdlijnen niet zijn vastgelegd. Hetzelfde geldt ook voor jou.

23.2. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige schending van deze Algemene voorwaarden die voortvloeit uit omstandigheden waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze deze niet beheersen.

23.3. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot de Service.

23.4. Als wordt vastgesteld dat een deel van deze voorwaarden rechtsgeldig of niet-afdwingbaar is, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de voorwaarden en Voorwaarden blijven van kracht.

 1. TAAL

24.1. De Engelstalige versie van deze Algemene voorwaarden en van alle inhoud op de Site prevaleert boven elke andere taalversie die we van tijd tot tijd kunnen verspreiden.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

25.1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het recht van Malta, wiens rechtbanken exclusief bevoegd zijn om geschillen die daaruit voortvloeien te beslechten. We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden onder de wetten van enig ander rechtsgebied.

 1. PROMOTIES

Merk op dat eventuele specifieke voorwaarden met betrekking tot een bepaalde bonus en / of promotie voorrang hebben boven deze algemene voorwaarden in geval van inconsistentie of discrepantie.

 1. BONUS-MISBRUIK

27.1. Casino Secret Limited kent bonussen en toegang tot geselecteerde promoties te goeder trouw toe aan spelers die haar diensten gebruiken voor amusementsdoeleinden en als blijk van waardering voor loyaal spel. Gratis weddenschappen, bonussen en toegang tot promoties worden ingetrokken, geweigerd of ingetrokken bij spelers die de geest van deze aanbieding misbruiken. We behouden ons het recht voor om op elk moment een bonusaanbieding te annuleren / verwijderen in geval van een vermoeden van misbruik van de aanbieding en om de account van de overtreder onmiddellijk te beëindigen. Naar eigen goeddunken behoudt Casino Secret Limited zich het recht voor om geen terugbetalingen te doen van stortingen, saldi of winsten die gegenereerd zijn op de account als misbruik wordt vermoed. Casino Secret Limited behoudt zich het recht voor overtreders te vervolgen. 'Misbruik' omvat, maar is niet beperkt tot, het openen van meerdere accounts om meerdere bonussen te claimen. Verder, waar een voorwaarde van een bonusaanbieding of promotie wordt geschonden of er een redelijk vermoeden bestaat bij Casino Secret Limited dat een reeks weddenschappen is geplaatst door een klant of een groep klanten die, vanwege een bonus, een gratis weddenschap of een andere promotionele aanbieding resulteert in gegarandeerde klantwinsten, ongeacht de uitkomst, individueel of als onderdeel van een groep, Casino Secret Limited behoudt zich het recht voor om de bonus terug te vorderen en naar eigen goeddunken de gratis weddenschappen ongeldig te maken en / of elke weddenschap die door de bonus of bonuswinst. Wij behouden ons het recht voor om een ​​bonus die aan u is gegeven te annuleren na een aanbetaling door u indien de aanbetaling niet is gebruikt om een ​​weddenschap te plaatsen. We behouden ons het recht voor om een ​​bonus en alle winsten die zijn gemaakt door weddenschappen met het gehele of gedeeltelijke bonusbedrag te annuleren in het geval dat we vermoeden dat bonusmisbruik heeft plaatsgevonden. Casino Secret Limited behoudt zich het recht voor om op elk moment een bewijs van uw identiteit, leeftijd en herkomst van de fondsen te vragen, inclusief voorafgaand aan het crediteren van uw account met een bonus.

27.2. Voor accounts gecrediteerd met bonusbedragen - geplaatste weddenschappen worden eerst van alle stortingen in contanten en, zodra alle stortingen in contanten zijn gebruikt, van de bonusbedragen op de rekening genomen. Houd er rekening mee dat u alleen aanbiedingen kunt ontvangen of ontvangen die van toepassing zijn in het land waar u woont en, indien vermeld, de betaalwijze van de aanbetaling. Casino Secret Limited behoudt zich het recht voor om het aantal toegekende bonussen en de valuta waarin ze worden toegekend te variëren, afhankelijk van het land waar de gebruiker woont, op elk moment en om welke reden dan ook. Casino Secret Limited behoudt zich het recht voor om een ​​specifieke bonus aan te bieden aan een specifieke klant of groep klanten, om een ​​bonusaanbieding zonder kennisgeving of vergoeding te beëindigen, om de voorwaarden van een bonusaanbieding te wijzigen en / of om een ​​type bonusaanbieding in te wisselen voor een andere naar eigen goeddunken en op elk moment.

Nu afspelenhttps://casinosecret.com

Actieve bonussen

Totaal: 115
£ 480-toernooi bij Casino Secret 40x-weddenschap € 692000 Max-uitbetalingAdditionele casinobonus: $ 450 GRATIS CHIP op spel met Oriental Fortune Microgaming-slot ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

120 Gratis casinospins bij Casino Secret 30x Speel via € 513000 Max uitbetalingen Extra casinobonus: EUR 3870 Geen stortingsbonus Casino bij The Voyages Of Sinbad ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 10 Dagelijks freeroll gokautomaattoernooi bij Casino Secret 55x Play Through Casino $ 429000 Maximale intrekking en extra bonus: $ 2175 GEEN AANBETALINGSCODE op Snow Leopard ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

295 gratis spins bij Casino Secret 55X Spelen via EUROPRO 477000 Max Herroeping Aanvullende casinobonus: EUR 225 Casinofiche bij Alice In Wonderland Bf Games Casinoplots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

185 gratis spins bij Casino Secret 50x inzetten € 996000 Max extra geldelijke bonus: EURO 110 Gratis geld voor Sherlock Mystery ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 550 Mobile freeroll slottoernooi bij Casino Secret 40x Speel via CasinoEURO 94000 Maximale Withdrawalextra-bonus: $ 410 Casinotoernooien freeroll op Golden Dragon Microgaming Slotspel ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

EUR 550 Mobile freeroll slottoernooi bij Casino Secret 40x Speel viaEUR 547000 Maximale uitbetalingAanvullende Casino Bonus: 30% Stort Match Bonus op King Of Cards Novomatic Slot Game ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 90 Gratis contant bij Casino Secret 65X Play Through Casino € 711000 Max uitbetalingSpecial Bonus: 470% Beste inschrijfbonus Casino bij meisjes met guns Frozen Dawn Microgaming Slotspel ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

70 Loyalty Free Spins! bij Casino Secret 50X Weddenschap € 887000 Maximale Intrekkingxclusieve bonus: $ 610 Casinotoernooien freeroll op Grand Canyon Merkur Casino Slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 70 Casino-chip bij Casino Secret 66X Inzetten $ 793000 Max gelduitgaveExtra Casino Bonus: 820% Welkomstbonus bij Red Lady ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

545% Match bonus casino bij Casino Secret 50x Speel via $ 749000 Maximale opnames speciale bonus: 105 gratis spins op Dragon s Reels HD ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

170% casino match bonus bij Casino Secret 65X Inzetvereisten £ 88000 Max CashOutexclusive bonus: $ 385 GEEN AANBETALING op Maya Wheel Of Luck Gamesos Casino Slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

30% Beste inschrijfbonuscasino bij Casino Secret 55X WageringEUR 599000 Max CashOutExtra-bonus: £ 3020 no deposit bonuscode op Basketball Star Microgaming Slot Game ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

300 Gratis spins geen storting bij Casino Secret 35X Speel via Casino $ 640000 Max CashOutExclusive Bonus: € 3735 Geen stortingsbonus op The Best Witch Isoftbet Casino Slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 2930 Geen storting bij Casino Secret 55x Speel € 423000 Max Opnamexclusieve bonus: Eur 435 Gratis chipcasino op Triple Diamond Igt Slot Game ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 3040 casino zonder stortingsbonus bij Casino Secret 45X Inzetvereisten $ 985000 Max CashOutExclusive Bonus: 580% Geen regelsbonus! bij Baywatch Playtech Casino Slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

40 Trial Spins bij Casino Secret 55X Speel door € 28000 Max gelduitbetaling Exclusieve casinobonus: 210 Gratis spins zonder stortingscasino op 40 Super Dice ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

370% Deposit match bonus bij Casino Secret 55X Speel via $ 921000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: $ 210 Gratis chipcasino bij Gold Miners ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

220 gratis spins casino bij Casino Secret 50x Wager € 916000 Max cash outexclusive bonus: EUR 3405 Geen aanbetalingbonus bij Wild Neon ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 470 Casino-chip bij Casino Secret 45x Play Through CasinoEUR 958000 Max CashOutAdditional Casino-bonus: £ 2290 GEEN AANBETALING BONUS CASINO op Ji Xiang 8 ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

885% Match in een casino bij Casino Secret 55x Speel via $ 664000 Maximale opname Speciale bonus: £ 210 Dagelijks freeroll gokkasttoernooi op Archibald Orient HD ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 470 Gratis casinotoernooi bij Casino Secret 50X Speel via CasinoEURO 588000 Max CashOutextra-bonus: € 190 Gratis contant bij Kawaii Kitty Betsoft Slot Game ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 495 Casino-toernooien freeroll bij Casino Secret 65X Inlegvereisten $ 965000 Max CashOut Aanvullende casinobonus: 275 gratis spins op Royal Unicorn ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

785% Match Bonus bij Casino Secret 40X Play Through CasinoEUR 484000 Max cash outextra bonus: 80 Gratis spelingen geen storting op Sterling Silver 3D ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

99 Loyalty Free Spins! bij Casino Secret 35x Inzetten $ 49000 Max CashOutSpecial Bonus: 180 Gratis spins nu op Jokerkaarten Mrslotty Casino Slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

£ 3210 GEEN AANBETALING BONUS CASINO bij Casino Secret 65x Inzetten € 438000 Maximale uitbetaling Extra casinobonus: 595% Wedstrijdbonus op reelcircus ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 725 Gratis casinotoernooi bij Casino Secret 40X Speel via $ 659000 Max HerroepingAdditional Bonus: EURO 445 GEEN AANBETALING op Mad Hatters ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

840% Aanmelden Casino Bonus bij Casino Secret 35X Inzetvereisten € 848000 Maximale Intrekkingxtra-bonus: EURO 460-toernooi op Run Chicken Run Gamesos Casino Slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 100 GRATIS CASINO CHIP bij Casino Secret 60x Play Through Casino $ 12000 Max Opname aanvullende bonus: 745% casino match bonus op Oba, Carnaval! ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

90 gratis spins geen storting bij Casino Secret 77x Speel via Casino $ 765000 Maximale Intrekkingxclusieve bonus: $ 245 Gratis Casino Chip op Mexican Cook HD ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

EUR 75 Casino Chip bij Casino Secret 50x Inzetvereisten € 265000 Maximale Intrekkingxclusieve bonus: 130 Gratis Spins Casino bij Crime Scene ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

55 GRATIS draaiingen bij Casino Secret 55X Inzetten $ 7000 Max gelduitgaveExtra Casino Bonus: EURO 40 Online Casino-toernooi bij Black Dragon ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 1505 GEEN AANBETALING CASINO BONUS bij Casino Secret 65X Spelen via Casino $ 689000 Max Herroeping Aanvullende Casino Bonus: 640% Beste Aanmelden Bonus Casino bij Glorious Rome Pragmatisch ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

80% Match bij een casino bij Casino Secret 65X Inzetvereisten £ 808000 Max Herroeping Aanvullende casinobonus: gratis 300-casinospins op Peek Physique ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 525 geen storting bij Casino Secret 65x Inzetten £ 542000 Max CashOutExtra-bonus: € 250 GRATIS CHIP CASINO op Billyonair Amatic Casino Slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

875% Welkomstbonus bij Casino Secret 55X WagerEURO 252000 Max intrekkingExclusieve bonus: € 2385 Geen aanbetaling Casino-bonus bij Magic Portals Netent Slot Game ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 605 Dagelijks freeroll slottoernooi bij Casino Secret 33X WagerEur 580000 Max gelduitbetaling Exclusieve casinobonus: € 180 Gratis fiches casino op Red Baron ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

210% Aanmelden Casinobonus bij Casino Secret 65X InlegvereistenEURO 783000 Maximale opname Extra bonus: $ 370 Gratis casinotoernooi bij niet genoeg kittens ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 835 Mobile freeroll slottoernooi bij Casino Secret 45x Casino spelen € 647000 Max Opnamespecial bonus: 11 Gratis spins casino op Knights Life ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

EURO 625-toernooi bij Casino Secret 50X WagerEURO 469000 Max gelduitzonderlijke bonus: 650% Match-bonus Casino bij Forest Fairies Multislot Casino-slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

920% Casino-bonus registreren bij Casino Secret 40X Spelen via CasinoEur 68000 Max CashOutExclusive-bonus: EUR 1111 GEEN AANBETALINGSCODETOOS op Dynamite ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

280 gratis casinospins bij Casino Secret 65X Casino spelen € 378000 Maximale terugtrekking Extra casinobonus: $ 405-toernooi bij wereldvoetbalsterren 2014 ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

260% Deposit match bonus bij Casino Secret 55X Inzetvereisten $ 536000 Max geld out-speciale bonus: $ 1180 GEEN AANBETALINGSCODETOON op Diamond Trio ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

33 Loyalty Free Spins! bij Casino Secret 30X Play Through Casino £ 38000 Max Herroepings bonus: £ 790 Casino toernooien freeroll op Monty Pythons Spamalot ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

88 Gratis spins geen storting bij Casino Secret 55X Play Through Casino € 833000 Max Intrekking Exclusieve Casinobonus: 30 Gratis spins casino bij Bloodpact Gaming1 Slotspel ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

170 Gratis spins geen storting bij Casino Secret 55X WageringEURO 507000 Maximale intrekkingExclusieve bonus: EURO 165 Dagelijks freeroll gokkast toernooi op Xing Guardian ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 450 Mobiel freeroll slottoernooi bij Casino Secret 30X Speel via Casino € 758000 Max CashOutoffmatige bonus: Eur 3405 GEEN AANBETALING CASINO BONUS op Farao's Ring Novomatic Slot Game ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

$ 770 Online Casino Tournament bij Casino Secret 30x Speel via CasinoEURO 893000 Max gelduitgaveExtra Casino Bonus: € 80 Casino toernooien freeroll op Jason & s Quest ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

£ 375-toernooi bij Casino Secret 45x WageringEURO 25000 Max CashOut Aanvullende casinobonus: gratis 265-casinospins op Cleopatra 18 Mrslotty Casino Slots ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

€ 2515 GEEN AANBETALING BONUS CASINO bij Casino Secret 66X Inzet $ 19000 Max herroepingExclusieve bonus: 22 gratis spins op Paasfeest ... 👁️ meer >>

📁 Categorie:

Gemaakt:

Verloopt:

Pagina 1 van 31 2 3

Onbetrouwbare bonussen

Totaal: 0

Sorry, geen casinobonus gevonden